< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 51 - Từ ngày 05 tháng 8 năm 2019 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019

             UBND TỈNH NGHỆ AN
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 51 - Từ ngày 05 tháng  8 năm 2019 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 05/8
Tổ chức nghỉ dưỡng cho các viên chức nghỉ hưu năm 2019 tại Cửa Lò
Ông Lưu Tiến Hưng
Đại diện BGH, Công đoàn Trường, phòng TC-ĐN, HC-QT; các viên chức nghỉ hưu năm 2019
Từ 16h00’ – Tại Khách
sạn BIDV –TX Cửa Lò
 
Thứ  3
Ngày 06/8
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018 -2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 -2020  UBND tỉnh Nghệ An  Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
 Từ 8h00 - Văn phòng
UBND Tỉnh
 
Sở Tài nguyên môi trường làm việc với Nhà trường
Sở Tài nguyên môi trường
Hiệu trưởng; Lãnh đạo các tổ chức: KH-TC; HC-QT
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 07/8
Công ty KDI làm việc với giảng viên Nhà trường (cả ngày)
Công ty KDI
Giảng viên tham gia giảng dạy Công ty KDI
Từ 8h00- Văn phòng KDI,
số 53 Duy Tân
 
Họp Tiểu ban VN-TDTT phục vụ hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường  
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/2/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Họp BCH công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
 UVBCH ; Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 15h30 - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 08/8
Họp bàn về công tác tuyển sinh và giảng dạy   Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Trưởng các tổ chức: KH-TC, ĐT-NCKH, TC-ĐN, TT ĐT-BDNV&KNM, HC-QT, Thanh tra ĐBCLGD; Kế toán trưởng Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Công ty KDI làm việc với giảng viên Nhà trường (cả ngày)
Công ty KDI
Giảng viên tham gia giảng dạy Công ty KDI
Từ 8h00- Văn phòng KDI,
số 53 Duy Tân
 
Lễ Bế giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học viên, học sinh Lào K16
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Kế hoạch số 36/KH-CĐSPNA ngày 23/7/2019
Từ 15h00- Hội trường CS1
 
Họp Hội đồng tuyển sinh
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSPNA ngày 8/3/2019
Từ 16h30 - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 09/8
Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2018 -2019, quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ năm học 2019 -2020  UBND tỉnh Nghệ An Đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00 - Văn phòng
UBND tỉnh
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng tuyển sinh
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSPNA ngày 8/3/2019
Từ 15h00 - Phòng họp 1
  Báo cáo kết quả các khóa học bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu hè 2019 Ông Nguyễn Lâm Huy BGH; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, tổ chức CT-XH; Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp kỹ năng, năng khiếu Từ 19h00- Hội trường CS2
 
Thứ 7
Ngày 10/8
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 11/8
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.