< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 51 - Từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 10/08
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 11/08
 
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy
9h00 - Phòng hợp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 12/08
Họp giao ban cơ quan tháng 8 mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư đoàn Trường; Trưởng, phó các đơn vị.
8h00 - Phòng 105
Nhà Thư viện
 
Thứ 5
Ngày 13/08
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 14/08
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 7
Ngày 15/08
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 16/08
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.