< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 53 - Từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018 (có điều chỉnh)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 53 - Từ ngày 13  tháng 8 năm 2018 đến ngày 19 tháng 8 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 13/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 14/8
Duyệt đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy Nhà trường
Tỉnh ủy
BGH; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC; Chủ tịch Công đoàn trường.
Từ 13h30’ - VP Tỉnh ủy
     Thứ  4
Ngày 15/8
Nghiệm thu các hạng  mục mua sắm
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 531/QĐ-CĐSPNA ngày 06/8/2018
Từ 16h00’ – Cơ sở 1
Thứ  5
Ngày 16/8
Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
Ông Trần Anh Tư
Đại biểu khách mời; Toàn thể công chức, viên chức Nhà trường theo Thông tri triệu tập số 23/TT-CĐSP NA ngày 14/8/2018
Từ 14h00’ - Hội trường 1
Thứ 6
Ngày 17/8
 
       
Họp Ban chỉ đạo đón tiếp HSSV nhập học năm học 2018 -2019
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 539/QĐ-CĐSPNA ngày 08/8/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 18/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 19/8
 
 
 
 
 
 Trọng tâm:         - Các tổ chức chấm thi kỳ phụ hè 2018;
                                - Tổ chức thi lần 2, kỳ 2 năm học 2017 -2018;
                                - Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp sinh viên trúng tuyển năm 2018 nhập học.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.