< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 54 - Từ ngày 31 tháng 8 năm 2020 đến ngày 06 tháng 9 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 31/08
Họp Giảng viên giảng dạy, thực tế tại các trường phổ thông
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: Trường THSP, ĐT - NCKH, TC - HC, Khoa Ngoại ngữ, Khoa THCS; GV trường THSP; GV tham gia (đã có kế hoạch)
14h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban thường vụ Công đoàn Trường
14h00 - Văn phòng
Công đoàn
Duyệt đề án nhân sự Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: Trường THSP, ĐT - NCKH, TC - HC
15h00 - Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy
16h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 01/09
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 02/09
Nghỉ lễ Quốc khánh (02/9)
Thứ 5
Ngày 03/09
Họp BCH Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ
8h00 - Phòng họp 1
Họp Giao ban cơ quan phiên tháng 9
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên.
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 04/09
Duyệt kế hoạch năm học Khoa GDTC - NT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Duyệt kế hoạch năm học Khoa Mầm non
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
9h30 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 05/09
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 06/09
 
 
 
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 1. Duyệt kế hoạch năm học năm học các đơn vị, tổ chức theo Thông báo của Nhà trường.
 2. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, giảng viên, thời khóa biểu cho các lớp năm 2, năm 3 bắt đầu học từ 7/9/2020./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Không được dùng mã HTML.
 • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
 • You may insert videos with [video:URL]
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.