< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần11 - Từ ngày 04 tháng 11 năm 2019 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 04/11
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu; Mời đ/c Dũng - TP TC-HC.
8h00’ - Phòng họp 1
Họp ban tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 529/QĐ/-CĐSPNA ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng.
9h00’ - Phòng họp 1
Họp Tổ văn nghệ - Tiểu Ban Văn nghệ - TDTT
Bà Lê Thị Lệ Hà
Theo Quyết định số 53/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng; Mời đồng chí Lê Đình Cường - Bí thư Đoàn Trường.
15h00’ - Phòng họp 1
Hội thi Tiếng hát Học sinh - Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (4/11/2019)
Ông Lê Văn Lưu
Đại biểu khách mời; Thí sinh dự thi; HSSV được điều động.
19h30’ - Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 05/11
Họp Ban đón tiếp Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
8h00’ - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 06/11
Tổng duyệt chương trình Nghệ thuật chào mừng 60 năm thành lập Trường.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 510 /QĐ-CĐSPNA  ngày 26/09/2019 của Hiệu trưởng; Đạo diễn và các Biên đạo Chương trình nghệ thuật.
19h00’ - Hội Trường CS1
Thứ 5
Ngày 07/11
Họp Ban đón tiếp, Ban lễ tân và tập huấn lần 1 đón tiếp đại biểu
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
8h00’ - Phòng họp 1
Thống nhất kịch bản điều hành buổi lễ sáng  ngày 10/11
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu, đ/c Nguyến Lâm Huy, đ/c Nguyễn Văn Dũng, đ/c Nguyễn Văn Thành
10h00’ - Phòng họp 1
Tổng kiểm tra CSVC đợt 1 phục vụ Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH, Trưởng các tiểu ban
16h00- Cơ sở 1
Thứ 6
Ngày 08/11
Gala văn nghệ “Thầy và Trò - Ngày trở về”
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại biểu khách mời; BGH; BCH Đảng ủy; Các thế hệ CB, GV và HSSV tham gia biểu diễn; Toàn thể VC trường; Đại diện các sinh viên.
Trang phục: Áo đồng phục trường
19h30’ – Hội trường CS1
Thứ 7
Ngày 09/11
Hội thảo khoa học và Hội nghị Câu lạc bộ các Trường Cao đẳng Sư phạm.
Ông Lưu Tiến Hưng
- Đại biểu khách mời;
- Hiệu trưởng các trường CĐSP;
- Theo Thông tri triệu tập;
- Các nhà khoa học và những người quan tâm
7h00 - Hội trường CS1
Tổng kiểm tra CSVC đợt 2 phục vụ Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị xã hội.
14h00’ - CS1, CS2
Tập huấn công tác Đón tiếp, Lễ tân đón tiếp lần 2
Ông Trần Anh Tư
Ban Lễ tân; Ban đón tiếp theo Quyết định
15h00’ - Tại các vị trí phân công
Chủ nhật
Ngày 10/11
Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và Công bố Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
- Ông Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng;
- Ban tổ chức Lễ kỷ niệm
 
Theo Thông tri triệu tập và Giấy mời, Thư mời.
   7h00 - Hội trường CS1
         Lưu ý: - Trưởng các đơn vị, tổ chức thông báo đến tất cả các viên chức trong đơn vị, tổ chức mình đảm bảo thời gian làm việc tại Trường theo giờ hành chính từ thứ 2 (7h00 ngày 4/11/2019) đến chủ nhật (14h00 ngày 10/11/2019), những viên chức đi dạy thực hiện theo lịch dạy bình thường.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.