< Trở về giao diện Mobile

Lịch học kỳ phụ năm học 2017 -2018 hệ Trung cấp

                          THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 HỆ TRUNG CẤP 
                                        (Địa điểm: Cơ sở 1; Thời gian: buổi sáng)
                               
TT Học phần Đối tượng Số lớp  Sĩ số đvht Số tiết Thời gian học (23/4/2018 - 29/4/2018) Phòng
học
Giáo viên
thực học T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 Giáo dục chính trị 1 TC 1 1 3 23t 5t 5t 5t 5t 3t     D311
Chu Thị Mỹ Hạnh
(ĐT: 0944 771 238)
2 Giáo dục chính trị 2 TC MN 1 1 2 15t 5t 5t 5t         D312
Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
(ĐT: 0912 113 406)
3 Giáo dục học đại cương TC MN 1 2 2 15t 5t 5t 5t         D313
Lê Thị Phương Dung
(ĐT: 0916 689 664)
5 Giáo dục thể chất 2 TC MN 1 1 3 23t 5t 5t 5t 5t 3t     P.TH
Trịnh Thị Bản
(ĐT: 0904 692 164)
6 Quản lý hành chính NN TCMN 1 2 1 8t           5t 3t D101
Lê Thị Hương Quê
(ĐT: 0977 403 208)
7 Pháp luật TCTH 1 1 2 15t 5t 5t 5t         D415
Võ Thị Hoài
(ĐT: 0944 466 777)
8 Tin học TCMN 1 1 3 23t 5t 5t 5t 5t 3t     D416
Nguyễn Thị Kim Nhung 
(ĐT: 0912 000 644)
  Thời gian học (02/5/2018 - 06/5/2018)    
1 Tâm lý học đại cương TC MN 1 1 2 15t     5t 5t 5t     D209
Nguyễn Thị Kim Chung
(ĐT: 0983 998 580)
                               
  Ghi chú:                            
* Đề nghị HS nạp học phí các môn kỳ phụ về phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 09/4 đến 22/4/2018.
* Những HS đăng kí học kỳ phụ nhiều môn cần chú ý theo dõi TKB các môn có thể theo học.          
 
Xem tin theo ngày: