< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1 - K38, K39 hệ cao đẳng shính quy năm học 2018 -2019

TT Môn Thi Số TC Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi
1 Quản lý HCNN & QL GDDT 1 K38SPTA, MN, TH Viết 7h15 Thứ 2
10/12/2018
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 K39 SPTA, MN, TH Viết 9h15 Thứ 2
10/12/2018
3 Nghề giáo viên MN 2 K38 MN Viết 7h15 Thứ 4
12/12/2018
Công tác Đội - HĐNG lên lớp 2 K38 SPTA
4 Giáo dục học Mầm non 4 K39 MN Viết 9h15 Thứ 4 12/12/2018
Hoạt động dạy học ở trường THCS 2 K39 SPTA
PPDH Toán 4 K39 TH
5 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 K38 MN Viết 7h15 Thứ 6
14/12/2018
Tự nhiên - Xã hội và PPDH 2 4 K38 TH
Kỹ năng tổng hợp 4 4 K38 SPTA
Kỹ năng tổng hợp 3 5 K39 SPTA
6 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K38 MN Viết 7h15 Thứ 2
17/12/2018
Kỹ năng Đọc - Viết 5 2 K38 SPTA
7 PPPT ngôn ngữ cho trẻ 2 K39 MN Viết 9h15 Thứ 2 17/12/2018
Kỹ năng đọc - viết 3 2 K39 SPTA
Giáo dục học Tiểu học 2 2 K39 TH
8 Đề phòng các bệnh và ĐBAT cho trẻ 2 K38 MN Viết 7h15 Thứ 4
19/12/2018
Thể dục và PPDH 2 K38 TH
Kỹ năng Nghe -Nói 5 2 K38 SPTA
9 PP cho trẻ làm quen với Toán 2 K39 MN Viết 9h15 Thứ 4
19/12/2018
Ngữ pháp Tiếng Anh 1 1 K39 SPTA
Tiếng Việt 2 2 K39 TH
10 Phát triển và TC thực hiện CT GDMN 3 K38 MN Viết 7h15 Thứ 6
21/12/2018
PPDH Tiếng Anh 2 3 K38 SPTA
Kỹ năng nghe - nói 3 2 K39 SPTA
PP Công tác Đội 2 K39 TH TH
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển