< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1 - K58MN hệ trung cấp chính quy năm học 2018 -2019

TT Môn Thi Số HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi
1 Pháp luật 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 3 04/12/2018
2 Tin học 3 K58A,B MN TNTM 14h00 Thứ 6 07/12/2018
3 Giáo dục học Mầm non 2 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 2 10/12/2018
4 Vệ sinh dinh dưỡng 3 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 4 12/12/2018
5 Thể dục và PPGD Thể chất cho trẻ MN 1 2 K58A,B,C MN TH 14h00 Thứ 6 14/12/2018
6 Giáo dục học Mầm non 2 2 K58C MN Viết 07h30 Thứ 7 15/12/2018
7 Vệ sinh dinh dưỡng 3 K58C MN Viết 14h00 Thứ 7 15/12/2018
8 Tin học 3 K58 C MN TNTM 7h30 Chủ nhật 16/12/2018
9 Pháp luật 2 K58C MN Viết 14h00 Chủ nhật 16/12/2018
10 PP khám phá KH về MTXQ 3 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 2 17/12/2018
11 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 4 19/12/2018
12 Tổ chức hoạt động Âm nhạc 2 K58A,B,C MN TH 14h00 Thứ 6 21/12/2018
13 PP khám phá KH về MTXQ 3 K58C MN Viết 07h30 Thứ 7 22/12/2018
14 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K58C MN Viết 14h00 Thứ 7 22/12/2018
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển