< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2 K37, K38 năm học 2017 -2018

TT Môn Thi Số TC Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ bàn
1 Xác suất thống kê toán học 3 K37TL Viết 7h00
Thứ 4
02/5/2018
24 1
Sinh thái học và môi trường 3 K37SH 10 1
Phong cách học tiếng Việt 2 K37VS 16 1
Đất nước học Anh 1 K37SPTA 41 2
Vệ sinh - Dinh dưỡng 3 K37MN 450 19
Xác suất thống kê 2 K37TH 231 10
2 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN 3 K38SPTA, MN, TH Viết 7h00
Thứ 5
03/5/2018
607 26
3 Hình học xạ ảnh 2 K37TL Viết 7h00
Thứ 6
04/5/2018
24 1
Vi sinh vật 2 K37SH 10 1
Văn học VN hiện đại 2 2 K37VS 16 1
Từ vựng học tiếng Anh cơ bản 1 K37SPTA 41 2
Quản lý giáo dục Mầm non 2 K37MN 450 19
Đạo đức và PPDH 2 K37TH 231 10
4 Vận dụng quan điểm hiện đại vào DH môn Toán 2 K37TL Viết 7h00
Thứ 2
07/5/2018
24 1
Hóa phân tích 2 K37SH 10 1
Lịch sử Việt Nam hiện đại 2 K37VS 16 1
Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh 1 K37SPTA 41 2
GD gia đình - GD hòa  nhập 4 K37MN 450 19
Toán 2 2 K37TH 231 10
5 Hóa công nghệ và môi trường 2 K37SH Viết 7h00
Thứ 3
08/5/2018
10 1
Chuyên đề lịch sử 3 K37VS 16 1
Hoạt động giáo dục ở trường THCS 2 K38SPTA 22 1
PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2 K38MN 428 18
PPDH Tiếng Việt 4 K38TH 157 7
6 Thiên văn học 2 K37TL Viết 7h00
Thứ 5
10/5/2018
24 1
Hướng dẫn giải bài tập Sinh học THCS 2 K37SH 10 1
Thi pháp học 2 K37VS 16 1
Kỹ năng tổng hợp 5 4 K37SPTA 41 2
Văn học 2 2 K37TH 231 10
Kỹ năng nghe 4 2 K38SPTA 22 1
7 Thực hành giải toán Hóa học THCS 2 K37SH Viết 7h00
Thứ 6
11/5/2018
10 1
Đấu tranh ngoại giao từ 1945 - 1975 2 K37VS 16 1
Kỹ năng nói 4 2 K38SPTA 22 1
8 Kỹ năng Đọc - Viết 4 2 K38SPTA Viết 7h00
Thứ 2
14/5/2018
22 1
PP khám phá khoa học về MTXQ 3 K38MN 428 18
Tự nhiên - Xã hội và PPDH 1 4 K38TH 157 7
9 PPDH tiếng Anh 1 2 K38SPTA Viết 7h00
Thứ 4
16/5/2018
22 1
 
Xem tin theo ngày: