< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 1- K38, K39CĐ và K58TC năm học 2018-2019

TT Môn Thi Số TC Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi
1 Quản lý HCNN & QL Ngành 1 K38 MN, TH Viết 14h00 Thứ 4 16/01/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 K39 MN
Giáo dục học Tiểu học 2 2 K39 TH
Giáo dục học Mầm non 2 2 K58A,B MN
2 Nghề giáo viên MN 2 K38 MN Viết 15h30 Thứ 4 16/01/2019
Tự nhiên - Xã hội và PPDH 2 4 K38 TH
Thể dục và PPDH 2 K38 TH
PPPT ngôn ngữ cho trẻ 2 K39 MN
Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K58A,B MN
3 Đề phòng các bệnh và ĐBAT cho trẻ 2 K38 MN Viết 14h00 Thứ 5 17/01/2019
Giáo dục học Mầm non 4 K39 MN
PPDH Toán 4 K39 TH
Tổ chức hoạt động Âm nhạc 2 K58A,B MN TH
4 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K38 MN Viết 15h30 Thứ 5 17/01/2019
Vệ sinh dinh dưỡng 3 K58A,B MN
5 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 K38 MN Viết 14h00 Thứ 6 18/01/2019
PP khám phá KH về MTXQ 3 K58A,B MN
6 Phát triển và TC thực hiện CT GDMN 3 K38 MN Viết 15h30 Thứ 6 18/01/2019
PP Công tác Đội 2 K39 TH TH
Thể dục và PPGD Thể chất cho trẻ MN 1 2 K58A,B MN TH
Tin học 3 K58A,B MN TNTM
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển