< Trở về giao diện Mobile

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2, KỲ I - K57 - NĂM HỌC 2017 - 2018, HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

TT Môn Thi Số HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi
1 Pháp luật 2 K57 MN,TH Viết 14h00 Thứ 3 09/01/2018
2 Giáo dục học Mầm non 2 2 K57 MN Viết 15h30 Thứ 3 09/01/2018
3 Tin học 3 K57 MN,TH TNTM 14h00 Thứ 4 10/01/2018
4 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K57 MN Viết 15h30 Thứ 4 10/01/2018
5 Vệ sinh dinh dưỡng 3 K57 MN Viết 14h00 Thứ 5 11/01/2018
6 PP khám phá KH về MTXQ 3 K57 MN Viết 15h30 Thứ 5 11/01/2018
7 Thể dục và PPGD Thể chất cho trẻ MN 1 2 K57 MN TH 14h00 Thứ 6 12/01/2018
Tổ chức hoạt động Âm nhạc
Ghi chú:     Phòng ĐT-NCKH căn cứ vào từng buổi thi để điều động số cán bộ coi thi
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An