< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi tốt nghiệp K57TCTH, K57 TCMN hệ chính quy năm 2018

Ngày tháng
Thời gian
Buổi thi
Nội dung
Ghi chú
Thứ Tư
06/6/2018
14h30 - 17h00
Họp ban
coi chấm thi
 
Thí sinh xem SBD phòng thi, học QC
TS mang theo giấy tờ tuỳ thân
Thứ Năm
07/6/2018
6h45 - 11h00
Môn thi 1
GD chính trị (9 phòng thi)
 
150 phút
13h30 - 17h00
Môn thi 2
LT tổng hợp NN
(9 phòng thi)
 
150 phút
 
Thứ Sáu
08/6/2018
6h45 - 17h00
Môn thi 3
Thực hành NN
  • SPTH 03 bàn thi, 01 phòng chờ
  • SPMN 05 bàn thi, 05 phòng chờ
Thứ Bảy
09/6/2018
6h45 - 17h00
Dự phòng
 
- Tổ chức bốc thăm bài thi Môn THNN: Phòng ĐT-NCKH phối hợp với giáo vụ khoa MN, Khoa TH tổ chức cho HS bốc thăm vào 28/5/2018 tại HT CS1.
- Điều động cán bộ coi thi tự luận ngày 07/6/2018:
  Khoa THCS: 03: LLCT-TLGD: 03, GDTC-NT: 03, Ngoại ngữ: 03, Tiểu học: 02, Mầm non: 02, ĐT-NCKH: 02, HSSV: 01.
- Chấm thi thực hành NN ngày 08/6/2018:
  Khoa Mầm non, Khoa Tiểu học mỗi phân môn thi Thực hành NN cử  01 cặp GV chấm.
  Phụ trách phòng chờ: Khoa NN: 01, Khoa THCS: 01, Khoa GDTC-NT: 01, ĐT-NCKH: 02, HSSV: 01 và TT TVTB: 03 cán bộ kỹ thuật phục  
  vụ phòng máy thi Thực hành nghề nghiệp.
- Phòng HCQT lập danh sách nhân viên phục vụ thi (Mở phòng thi, phòng hội đồng, phục vụ nước uống...)
- Các tổ chức cử người, lập danh sách coi thi, chấm thi, phục vụ thi  nạp về Phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào thứ 2 ngày 31/5/2018./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển