< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 01 - Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 01 - Từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
    
    Thứ  2
Ngày 14/8
  Họp BTV, BGH  Ông Lưu Tiến Hưng  Các Đ/c BTV, BGH      Từ 8h00' - Phòng họp 1
 
Sở GD&ĐT Nghệ An làm việc với Nhà trường
 
Sở GD&ĐT
BGH; Trưởng các Khoa: Mầm non, Tiểu học, THCS, GDTC-NT, Ngoại ngữ; Trưởng các phòng: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
 Từ 14h00’ – Hội trường nhà B, Sở GD&ĐT Nghệ An
   
     Thứ 3
Ngày 15/8
 
Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng
 
Bà Lê Thị Lệ Hà
 
BCH; Các Chủ tịch công đoàn bộ phận
 
Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà TV
 
Thứ  4
Ngày 16/8
Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
Sở GD&ĐT
Đ/c Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng
Từ 7h30’ - Nhà khách Nghệ An
Họp BCĐ “ Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018    Ông Lưu Tiến Hưng    Theo Quyết định số: 531/QĐ ngày 10/8/2017        Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 17/8
Giao ban công tác Học sinh, sinh viên
Ông Trần Anh Tư
Phòng CT HSSV, Trợ lý tổ chức các Khoa,
Đoàn trường, Hội SV,  BQL Ký túc xá
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình công tác cán bộ Tỉnh ủy Nghệ An  Đ/c Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng
Từ 15h00’ - Hội trường tầng 4,
nhà A, Tỉnh ủy
Họp Ban tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2017 - 2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 540/QĐ ngày 14/8/2017
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 18/8
Lễ kết nạp đảng viên mới  Ông Nguyễn Thức Hạnh  Khách mời: BTV Đảng ủy, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV, Đ/c Nguyễn Lâm Huy (nguyên Bí thư chi bộ ); Toàn thể đảng viên chi bộ  Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà TV
 
Hội ý Lãnh đạo trường
 
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh  đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH;
CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
 
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 19/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 20/8
Thi KTHP các lớp QLGD tại TT GDTX huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 6h30’ - Tại các huyện
 Quỳnh Lưu, Yên Thành
  
Trọng tâm: Triển khai năm học mới cho HSSV năm thứ 2, 3.
Lưu ý: Các tổ chức, đơn vị nạp bản xây dựng kế hoạch năm học 2017 - 2018 đúng thời gian quy định.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.