< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 03 - Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                Tuần 03 - Từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 03 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/8
BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BTV Đoàn trường; Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC, Công tác HSSV; Văn phòng Đảng ủy
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 29/8
Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2017 nhập học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Hội trường 1
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 563/QĐ-CĐSP ngày 21/8/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  4
Ngày 30/8
Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2017 nhập học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Hội trường 1
Bốc thăm môn thi thực hành cho học sinh hệ Trung cấp chính quy thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Phòng Đào tạo - NCKH; Các khoa Tiểu học, Mầm non
Từ 7h30’ – Phòng C101, C102
Thứ  5
Ngày 31/8
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH, các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp xét đánh giá KQRL học kỳ 2, năm học 2016 -2017cho HSSV
K38 CĐ, CĐLT và K57 TC
 
 Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  6
Ngày 01/9
Họp xét công nhận tốt nghiệp cho K38 CĐLT chính quy, đợt 2 cho K36 cao đẳng chính quy năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 571/QĐ-CĐSP ngày 24/8/2017
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 02/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/9
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp tân sinh viên trúng tuyển năm 2017 nhập học;
 
 Lưu ý:                   - Các tổ chức, tổ chức chính trị, xã hội nộp báo cáo tháng 8/2017 về phòng HC-QT  theo quy định;
                               - Thứ 2 ngày 04/9/2017 (tuần 04)  nghỉ bù ngày Quốc khánh 2/9./.
               
                                 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.