< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 03 - Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                                Tuần 03 - Từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến ngày 03 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/8
BTV Đảng ủy làm việc với BTV Đoàn trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BTV Đoàn trường; Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC, Công tác HSSV; Văn phòng Đảng ủy
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
 
Thứ  3
Ngày 29/8
Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2017 nhập học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Hội trường 1
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 563/QĐ-CĐSP ngày 21/8/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  4
Ngày 30/8
Đón tiếp sinh viên hệ CĐ trúng tuyển năm 2017 nhập học (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ – Hội trường 1
Bốc thăm môn thi thực hành cho học sinh hệ Trung cấp chính quy thi tốt nghiệp lần 2 năm 2017
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Phòng Đào tạo - NCKH; Các khoa Tiểu học, Mầm non
Từ 7h30’ – Phòng C101, C102
Thứ  5
Ngày 31/8
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH, các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp xét đánh giá KQRL học kỳ 2, năm học 2016 -2017cho HSSV
K38 CĐ, CĐLT và K57 TC
 
 Ông Trần Anh Tư Theo Quyết định Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Thứ  6
Ngày 01/9
Họp xét công nhận tốt nghiệp cho K38 CĐLT chính quy, đợt 2 cho K36 cao đẳng chính quy năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 571/QĐ-CĐSP ngày 24/8/2017
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 02/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 03/9
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón tiếp tân sinh viên trúng tuyển năm 2017 nhập học;
 
 Lưu ý:                   - Các tổ chức, tổ chức chính trị, xã hội nộp báo cáo tháng 8/2017 về phòng HC-QT  theo quy định;
                               - Thứ 2 ngày 04/9/2017 (tuần 04)  nghỉ bù ngày Quốc khánh 2/9./.
               
                                 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.