< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 06 - Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 06 - Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ  2
Ngày 18/9
Đón tiếp sinh viên K39 CĐLT ngành Tiểu học, Mầm non trúng  tuyển năm 2017 nhập học
Ông Lưu Tiến Hưng
BCĐ; Các bộ phận đón tiếp theo Thông báo số 195/TB-CĐSP ngày 14/9/2017
Từ 7h00’ - Hội trường 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH;
CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Đại hội Công đoàn KHTC - TCĐN nhiệm kỳ 2017 - 2022
Bà Hồ Thanh Hương
Khách mời; Toàn thể công đoàn KHTC - TCĐN
Từ 14h00’ - Phòng 409
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 phòng HC-QT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 16h00’- Phòng họp 1
 Thứ  3
Ngày 19/9
Họp xét lên lớp K37, 38 CĐ, K57 TC
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 phòng KH-TC và TC - ĐN     Ông Lưu Tiến Hưng Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018    Từ 15h00’- Phòng họp 1
 Thứ  4
Ngày 20/9
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn T Xuân Đào
Bà Trần T Thanh Hoa
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Ngoại ngữ
 
Từ14h00’-Phòng105 nhà TV
 
 
 
 
Thứ  5
Ngày 21/9
 
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Trung học cơ sở
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Bà Nguyễn T Hương Trà
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC).  Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Trung học cơ sở
 
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 phòng Thanh tra ĐBCLGD
Ồng Nguyễn Kim Hải
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; đại diện các tổ chức:Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC Thanh tra ĐBCLGD
 
Từ 7h30’ - Phòng 409
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa LLCT-TLGD
Ông Thái Doãn Việt
Bà Nguyễn T Thanh Hương
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa LLCT-TLGD
 
Từ 14h00’-Phòng 409
Họp xét Học bổng KKHT, rèn luyện kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho HSSV năm 1,2
Ồng Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 16h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 22/9
Họp Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng    Ông Lưu Tiến Hưng  Các Đ/c ủy viên thường Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  7
Ngày 23/9
Thi tuyển sinh năng khiếu  trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Nhà học C
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Bà Nguyễn Thị Nga
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Tiểu học
 
Từ 7h30’ - Phòng 409
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Mầm non
Bà Nguyễn Quý Hoa
Bà Nguyến Thị Mai
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Mầm non
 
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Trung tâm BDNV &Kỹ năng mềm
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ông Lê Văn Sách
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; KH-TC);  Khách mời; Toàn thể CBVC Trung tâm BDNV & Kỹ năng mềm
 
Từ 14h00’ - Phòng 409
 
Chủ nhật
Ngày 24/9
Thi tuyển sinh năng khiếu  trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Nhà học C
Tổ chức Chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” (cả ngày)
Ông Lê Đình Cường
BCH Hội SV Trường; HSSV được điều động
Từ 7h00’ - Hội trường 1
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa GDTC- Nghệ thuật
Bà Hồ Thị Việt Yến
Ông Ngô Minh Viên
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa GDTC - Nghệ thuật
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
  
 
Trọng tâm: - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non.
                   - Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 các tổ chức.               
Lưu ý - Sinh viên năm thứ 3 các khoa Tiểu học, Ngoại ngữ, Trung học cơ sở học “ Tuần sinh hoạt công dân” tại Hội trường cơ sở 1 (vào các buổi sáng bắt đầu từ thứ 4 ngày 20/9 đến 22/9)
 - Nội dung làm việc của các Khoa vào sáng thứ 6 ngày 22/9/2017 tại các địa điểm: Tiểu học tại Hội trường cơ sở 1; Trung học cơ sở tại nhà D,  phòng D414, Ngoại ngữ tại nhà D, phòng D415                         
                                              
                             
 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.