< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 06 - Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 06 - Từ ngày 18 tháng 9 năm 2017 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ  2
Ngày 18/9
Đón tiếp sinh viên K39 CĐLT ngành Tiểu học, Mầm non trúng  tuyển năm 2017 nhập học
Ông Lưu Tiến Hưng
BCĐ; Các bộ phận đón tiếp theo Thông báo số 195/TB-CĐSP ngày 14/9/2017
Từ 7h00’ - Hội trường 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH;
CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Đại hội Công đoàn KHTC - TCĐN nhiệm kỳ 2017 - 2022
Bà Hồ Thanh Hương
Khách mời; Toàn thể công đoàn KHTC - TCĐN
Từ 14h00’ - Phòng 409
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 phòng HC-QT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018
Từ 16h00’- Phòng họp 1
 Thứ  3
Ngày 19/9
Họp xét lên lớp K37, 38 CĐ, K57 TC
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2017 -2018 phòng KH-TC và TC - ĐN     Ông Lưu Tiến Hưng Theo Thông báo 187/TB-CĐSP ngày 05/9/2017 về lịch duyệt kế hoạch năm học 2017-2018    Từ 15h00’- Phòng họp 1
 Thứ  4
Ngày 20/9
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn T Xuân Đào
Bà Trần T Thanh Hoa
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Ngoại ngữ
 
Từ14h00’-Phòng105 nhà TV
 
 
 
 
Thứ  5
Ngày 21/9
 
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Trung học cơ sở
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Bà Nguyễn T Hương Trà
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC).  Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Trung học cơ sở
 
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 phòng Thanh tra ĐBCLGD
Ồng Nguyễn Kim Hải
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; đại diện các tổ chức:Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC Thanh tra ĐBCLGD
 
Từ 7h30’ - Phòng 409
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa LLCT-TLGD
Ông Thái Doãn Việt
Bà Nguyễn T Thanh Hương
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa LLCT-TLGD
 
Từ 14h00’-Phòng 409
Họp xét Học bổng KKHT, rèn luyện kỳ 2, năm học 2016 - 2017 cho HSSV năm 1,2
Ồng Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 16h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 22/9
Họp Ban Giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng    Ông Lưu Tiến Hưng  Các Đ/c ủy viên thường Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Từ 15h00’- Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  7
Ngày 23/9
Thi tuyển sinh năng khiếu  trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Nhà học C
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Bà Nguyễn Thị Nga
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Tiểu học
 
Từ 7h30’ - Phòng 409
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa Mầm non
Bà Nguyễn Quý Hoa
Bà Nguyến Thị Mai
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa Mầm non
 
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Trung tâm BDNV &Kỹ năng mềm
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ông Lê Văn Sách
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; KH-TC);  Khách mời; Toàn thể CBVC Trung tâm BDNV & Kỹ năng mềm
 
Từ 14h00’ - Phòng 409
 
Chủ nhật
Ngày 24/9
Thi tuyển sinh năng khiếu  trung cấp Mầm non (cả ngày)
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 7h00’ - Nhà học C
Tổ chức Chương trình đồng hành “Trường tôi là số 1” (cả ngày)
Ông Lê Đình Cường
BCH Hội SV Trường; HSSV được điều động
Từ 7h00’ - Hội trường 1
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Khoa GDTC- Nghệ thuật
Bà Hồ Thị Việt Yến
Ông Ngô Minh Viên
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; đại diện các tổ chức: Công đoàn trường, TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC); Khách mời; Toàn thể CBVC Khoa GDTC - Nghệ thuật
Từ 7h30’-Phòng 105 nhà TV
  
 
Trọng tâm: - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện thi tuyển sinh năng khiếu trung cấp Mầm non.
                   - Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 các tổ chức.               
Lưu ý - Sinh viên năm thứ 3 các khoa Tiểu học, Ngoại ngữ, Trung học cơ sở học “ Tuần sinh hoạt công dân” tại Hội trường cơ sở 1 (vào các buổi sáng bắt đầu từ thứ 4 ngày 20/9 đến 22/9)
 - Nội dung làm việc của các Khoa vào sáng thứ 6 ngày 22/9/2017 tại các địa điểm: Tiểu học tại Hội trường cơ sở 1; Trung học cơ sở tại nhà D,  phòng D414, Ngoại ngữ tại nhà D, phòng D415                         
                                              
                             
 
                                              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.