< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 07 - Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017 (có điều chỉnh, bổ sung)

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                              Tuần 07 - Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 01 tháng 10 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
   
     Thứ  2
Ngày 25/9
Họp hội đồng Tuyển sinh xét công nhận trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’ -  Phòng họp 1
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Phòng HC-QT
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn – P.HT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN; ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC
phòng HC-QT
Từ 14h00’- P.105 nhà TV
    
 
     Thứ  3
Ngày 26/9
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào (đợt 2) tại Trường Đại Công nghiệp Vinh Ông Trần Anh Tuấn  Ban coi thi, chấm thi theo Quyết định  Từ 7h00' - Đại học CN Vinh
Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; Bí thư các liên chi đoàn; Mời trợ lý thanh niên các khoa
Từ 9h00’- P.105 nhà TV
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018  và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Bà Đoàn Thị Hồng Lan
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư - PHT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC phòng
CT HSSV.
Từ 14h00’- P.105 nhà TV
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ban QL Ký túc xá
Ông Đậu Anh Tuấn
Bà Đoàn Thị Hồng Lan
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC
Ban QL KTX
Từ 14h00’- P.409
 
 
Thứ  4
Ngày 27/9
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Phòng TC-ĐN
Ông Nguyễn Văn Dũng
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC
phòng TC-ĐN
Từ 7h30’- P.409
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Phòng KH-TC
Bà Nguyễn T. Hồng Ngọc
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Hưng - HT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN; HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM). Khách mời; Toàn thể CBVC phòng KH-TC
Từ 9h00’- P.409
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 phòng ĐT-NCKH
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tư – P.HT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: HC-QT; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC phòng ĐT-NCKH
Từ 14h00’- P.409
Họp Hội cựu chiến binh Trường
Ông Lưu Đức Chính
Toàn thể hội viên Hội CCB đang sinh hoạt trong năm 2017
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
 
Thứ  5
Ngày 28/9
Hội nghị tổng kết chiến lược cán bộ theo Kế hoạch 76 của Tỉnh ủy Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời: Tỉnh ủy, Thành ủy; BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trường các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội
Từ 7h30’- P.105 nhà TV
Hội ý Lãnh đạo Trường    Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM     Từ 9h30’ - Phòng họp 1
 Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 -2018   Ông Lưu Tiến Hưng  Ban tổ chức  Từ 10h30' - Phòng họp 1
Đại hội Công đoàn HC-TTr-TV nhiệm kỳ 2017- 2022 Ông Lê Văn Hiểu Khách mời; Đoàn viên Công đoàn HC-TTr-TV Từ 14h00’- P.105 nhà TV
Gặp mặt CBVC nghỉ hưu đợt 2 năm 2017  Ông Lưu Tiến Hưng BGH, Chủ tịch Công đoàn Trường; Đại diện lãnh đạo các tổ chức có CBVC nghỉ hưu; CBCV nghỉ hưu (có giấy mời) Từ 16h00’ - Phòng họp 1
 
 
Thứ 6
Ngày 29/9
Đón tiếp học sinh K58 hệ Trung cấp nhập học
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo; Bộ phận đón tiếp theo Thông báo số 209/TB-CĐSP ngày 25/9/2017
Từ 7h00’- Hội trường 1
Hội nghị CCVC năm học 2017 - 2018 Trung tâm TV-TB
Ông Đinh Văn Hoàn
Tổ công tác của Nhà trường (Đ/c Tuấn - PHT; Công đoàn Trường; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, HC-QT, ĐT-NCKH; TT ĐT-BDNV&KNM, KH-TC). Khách mời; Toàn thể CBVC
Trung tâm TV-TB.
Từ 14h00’- P.105 nhà TV
Thứ  7
Ngày 30/9
Khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội TNTPHCM
Ông Trần Anh Tuấn
BGH, Lãnh đạo Trung tâm ĐT- BDNV và kỹ năng mềm, các giảng viên và học viên
Từ 7h30' - Hội trường CS1
Khai mạc lớp Đại học Sư phạm ngôn ngữ Anh  Đại học Vinh BGH, Lãnh đạo Trung tâm ĐT- BDNV và kỹ năng mềm, các giảng viên và học viên  Từ 7h30' - Hội trường CS2
" Đêm hội trăng rằm" Bà Nguyễn Thị Nga Khách mời; BCH công đoàn Trường, con các viên chức trong trường  Từ 19h30' - Hội trường CS 1
Chủ nhật
Ngày 01/10
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2017-2018 và Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022.
Lưu ý:                     Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội nạp báo cáo tháng 09/2107 về phòng HC-QT đúng thời gian quy định.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.