< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 10 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

                      UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHÊ AN                                             Tuần 10 - Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 16/10
Công bố Quyết định kiểm tra công tác Đảng định kỳ
UBKT Thành ủy
BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, VP Đảng ủy
Từ 08h00’ - Phòng họp 1
Các đội thi “CĐSP Nghệ An trong tôi” bốc thăm các phần thi
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đội trưởng 5 đội thi
Từ 8h00- VP Công đoàn
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Lý luận CT- Tâm lý GD
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Dũng  - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ khoa LLCT - TLGD.
Từ 09h00’ - Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  3
  Ngày 17/10
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa  Trung học cơ sở
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Chi ủy chi bộ khoa Trung học cơ sở
Từ 07h30’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng NV&KNM
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Bí thư chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng NV&KNM
Từ 09h30’ - Phòng họp 1
Ghép nhạc cho hội thi "CĐSP Nghệ An trong tôi" Bà Lê THị Lệ Hà Các đội thi Từ 14h00 - Hội trường CS1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Công tác HSSV - KTX
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Đ/c Nguyễn Lâm Huy - Đảng ủy viên, Chi ủy chi bộ Công tác HSSV - KTX
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - NCKH
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  đ/c Nguyễn Văn Dũng  - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ phòng Đào tạo - NCKH
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  4
Ngày 18/10
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch- Tài chính & Tổ chức - ĐN
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Bí thư chi bộ phòng Kế hoạch- Tài chính & Tổ chức - ĐN
Từ 07h30’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Hành chính - Thanh tra - Thư viện
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  đ/c Nguyễn  Thị  Hồng Ngọc - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ Hành chính - Thanh tra - Thư viện
Từ 09h30’ - Phòng họp 1
Ban thường vụ Công đoàn đăng ký làm việc với BTV Đảng ủy về nhân sự BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn
Từ 14h00-Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Tiểu học
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, đ/c Tạ Thị Thanh Hà - Đảng ủy viên,  Chi ủy chi bộ khoa Tiểu học
Từ 15h30-Phòng họp 1
Hội thi “CĐSP Nghệ An trong tôi”
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời,các đội dự thi, toàn thể CCVC
Từ 19h30- Hội trường CS1
 
 
Thứ  5
 Ngày 19/10
Hội đồng GDQP&AN tỉnh Nghệ An kiểm tra Công tác GDQP và AN năm 2017 của Nhà trường Ông Trần Anh Tuấn BGH (Ông Trần Anh Tư); Đại diện các tổ chức: Khoa GDTC-NT (đ/c Yến, đ/c Cường), Phòng TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV Từ 7h20' - Phòng họp 1
Duyệt hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Ngoại ngữ Đ/c Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy, đ/c Lê Thị Lệ Hà - Đảng ủy viên, Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ Từ 8h00 - Phòng họp 409
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đ/c Trần Anh Tuấn - UVBTV, phụ trách Công đoàn; BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Từ 14h00- Phòng 409
Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời, toàn thể nữ VC
Từ 18h00- KS Mường Thanh Cửa đông, số 167, Nguyễn Phong Sắc
Thứ  6
Ngày 20/10
Thi TS năng khiếu Trung cấp SP Mầm non (đợt bổ sung)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo và Giám khảo
Từ 8h00- Hội trường CS1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Mầm non
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, Chi ủy chi bộ khoa Mầm non
Từ 9h00 -  Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ Công tác Đội, Bồi dưỡng NV Mầm non Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định Từ 15h30 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 21/10
Đại hội Chi bộ khoa LLCT-TLGD (đại hội mẫu)
Đ/cThái Doãn Việt
Khách mời; BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ; VPĐU; Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa LLCT-TLGD.
Từ 8h00 – Phòng họp 105 – TT TV-TB
Khai giảng lớp CBQL tại Tương Dương
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 8h00- Tại Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 22/10
 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Duyệt hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc.
     - Kiểm tra nề nếp học tập của HSSV.
     - Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Lưu ý:Từ thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2017 thực hiện giờ làm việc mùa đông.
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.