< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 10 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

                      UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHÊ AN                                             Tuần 10 - Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
Thứ  2
Ngày 16/10
Công bố Quyết định kiểm tra công tác Đảng định kỳ
UBKT Thành ủy
BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, VP Đảng ủy
Từ 08h00’ - Phòng họp 1
Các đội thi “CĐSP Nghệ An trong tôi” bốc thăm các phần thi
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đội trưởng 5 đội thi
Từ 8h00- VP Công đoàn
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Lý luận CT- Tâm lý GD
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, đ/c Nguyễn Văn Dũng  - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ khoa LLCT - TLGD.
Từ 09h00’ - Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  3
  Ngày 17/10
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa  Trung học cơ sở
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Chi ủy chi bộ khoa Trung học cơ sở
Từ 07h30’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng NV&KNM
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Bí thư chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng NV&KNM
Từ 09h30’ - Phòng họp 1
Ghép nhạc cho hội thi "CĐSP Nghệ An trong tôi" Bà Lê THị Lệ Hà Các đội thi Từ 14h00 - Hội trường CS1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Công tác HSSV - KTX
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Đ/c Nguyễn Lâm Huy - Đảng ủy viên, Chi ủy chi bộ Công tác HSSV - KTX
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - NCKH
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  đ/c Nguyễn Văn Dũng  - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ phòng Đào tạo - NCKH
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
 
 
 
Thứ  4
Ngày 18/10
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch- Tài chính & Tổ chức - ĐN
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  Bí thư chi bộ phòng Kế hoạch- Tài chính & Tổ chức - ĐN
Từ 07h30’ - Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ Hành chính - Thanh tra - Thư viện
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy,  đ/c Nguyễn  Thị  Hồng Ngọc - Đảng ủy viên; Chi ủy chi bộ Hành chính - Thanh tra - Thư viện
Từ 09h30’ - Phòng họp 1
Ban thường vụ Công đoàn đăng ký làm việc với BTV Đảng ủy về nhân sự BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn
Từ 14h00-Phòng họp 1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Tiểu học
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, đ/c Tạ Thị Thanh Hà - Đảng ủy viên,  Chi ủy chi bộ khoa Tiểu học
Từ 15h30-Phòng họp 1
Hội thi “CĐSP Nghệ An trong tôi”
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời,các đội dự thi, toàn thể CCVC
Từ 19h30- Hội trường CS1
 
 
Thứ  5
 Ngày 19/10
Hội đồng GDQP&AN tỉnh Nghệ An kiểm tra Công tác GDQP và AN năm 2017 của Nhà trường Ông Trần Anh Tuấn BGH (Ông Trần Anh Tư); Đại diện các tổ chức: Khoa GDTC-NT (đ/c Yến, đ/c Cường), Phòng TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV Từ 7h20' - Phòng họp 1
Duyệt hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Ngoại ngữ Đ/c Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy, đ/c Lê Thị Lệ Hà - Đảng ủy viên, Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ Từ 8h00 - Phòng họp 409
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đ/c Trần Anh Tuấn - UVBTV, phụ trách Công đoàn; BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Từ 14h00- Phòng 409
Kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời, toàn thể nữ VC
Từ 18h00- KS Mường Thanh Cửa đông, số 167, Nguyễn Phong Sắc
Thứ  6
Ngày 20/10
Thi TS năng khiếu Trung cấp SP Mầm non (đợt bổ sung)
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chỉ đạo và Giám khảo
Từ 8h00- Hội trường CS1
Duyệt  hồ sơ Đại hội chi bộ khoa Mầm non
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, Chi ủy chi bộ khoa Mầm non
Từ 9h00 -  Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ Công tác Đội, Bồi dưỡng NV Mầm non Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định Từ 15h30 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 21/10
Đại hội Chi bộ khoa LLCT-TLGD (đại hội mẫu)
Đ/cThái Doãn Việt
Khách mời; BCH Đảng bộ; Bí thư các chi bộ; VPĐU; Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa LLCT-TLGD.
Từ 8h00 – Phòng họp 105 – TT TV-TB
Khai giảng lớp CBQL tại Tương Dương
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 8h00- Tại Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 22/10
 
 
 
 
 
Trọng tâm: - Duyệt hồ sơ Đại hội các chi bộ trực thuộc.
     - Kiểm tra nề nếp học tập của HSSV.
     - Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Lưu ý:Từ thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2017 thực hiện giờ làm việc mùa đông.
 
 
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.