< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 11 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                 LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                            Tuần 11 - Từ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến ngày 29 tháng 10 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 23/10
Khai mạc và học “Tuần sinh hoạt công dân” đầu khóa cho HSSV năm thứ nhất
Ông Lưu Tiến Hưng
BCĐ, BTC và sinh viên K39 CĐLT, học sinh K58 TCMN và số HSSV chưa học các đợt 1,2,3
Từ 7h00’-Hội trường CS1
Họp BCH Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ủy viên BCH Công đoàn trường
Từ 7h30-P.Họp 2
Họp BTV, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV, BGH
Từ 9h00 – P.Họp 1
Họp rút kinh nghiệm Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017-2020
Đ/c Lưu Tiến Hưng
BTV; BCH Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các chi bộ; VP Đảng ủy.
Từ 14h’-P.Họp1
Nghiệm thu các gói thầu mua sắm năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 15h00 – P.Họp 1
Thứ  3
Ngày 24/10
Đại hội chi bộ khoa Tiểu học
Ban Chi uỷ khoa Tiểu học
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tư - UVBTV, đ/c Tạ Thị Thanh Hà - Đảng uỷ viên, toàn thể đảng viên chi bộ khoa Tiểu học.
Từ 07h30’ – P. 409
Họp BCH Đoàn trường mở rộng Ông Trần Hải Hưng BCH Đoàn trường; Bí thư các Liên chi đoàn; Mời trợ lý thanh niên các khoa, đội trưởng các đội tình nguyện Từ 9h30 - P.105 TV
Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - NCKH
Đ/c Nguyễn Văn Cầm
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tư - UVBTV, đ/c Nguyễn Văn Dũng - Đảng uỷ viên, toàn thể đảng viên chi bộ ĐT-NCKH
Từ 14h00’ – P. 409
Họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019
Từ 15h30’-P.Họp 1
Thứ  4
Ngày 25/10
Đại hội chi bộ khoa Trung học cơ sở
Ban Chi uỷ khoa THCS
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tư - UVBTV,  toàn thể đảng viên chi bộ khoa THCS.
Từ 8h00’ – P.  409
Duyệt hồ sơ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 khoa GDTC-NT Ông Lưu Tiến Hưng BTV Đảng ủy; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa - Đảng ủy viên; ban chi ủy khoa GDTV-NT Từ 14h00' - P.409
Hội nghị tổng kết phong trào tình nguyện 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời, BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên trường; Liên chi đoàn; BCH các chi đoàn toàn trường; các đội tình nguyện 2017
Từ 19h00’ – Hội trường CS1
Thứ  5
     Ngày 26/10
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An Ông Lưu Tiến Hưng- Bí thư, Hiệu trưởng Từ 7h30' - Nhà khách Nghệ An
Đại hội chi bộ Công tác HSSV - KTX
Ban Chi uỷ chi bộ CTHSSV-KTX
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tư - UVBTV, Nguyễn Lâm Huy - Đảng uỷ viên, toàn thể đảng viên chi bộ Công tác HSSV - KTX.
Từ 7h30’ –P.409
Đại hội chi bộ khoa Mầm Non
Ban Chi uỷ khoa Mầm non
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tư - UVBTV, toàn thể đảng viên chi bộ khoa Mầm non
Từ 14h00’ –P. 409
Thứ  6
Ngày 27/10
BGH làm việc với nhà cung cấp phần mềm
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Đại diện nhà cung cấp phần mềm; Đại diện lãnh đạo các tổ chức; Giáo vụ các khoa; Các đồng chí: Hào, Bảo, Phúc, Hải, Nhung (Phòng ĐT-NCKH)
Từ 7h30’-P.409
Họp Ban thanh toán thừa giờ năm học 2016-2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 680/QĐ-CĐSP ngày 12/10/2017
Từ 8h00’-P.họp 1
Họp Tổ công tác sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động KH&CN
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 8/9/2017
Từ 9h00’-P.họp 1
Họp tổ công tác sửa đổi chế độ làm việc đối với công chức viên chức Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 8/9/2017 Từ 10h00’-P.họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV, TT  ĐTBDNV &KNM
Từ 14h00’-P. họp 1
Thứ  7
Ngày 28/10
Đại hội Công đoàn trường khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022,  phiên thứ nhất.
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; Đại biểu đương nhiên, Đại biểu bầu từ các Công đoàn bộ phận
Từ 14h00’-Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 2910
Đại hội Công đoàn trường khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022,  phiên thứ hai.
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; Đại biểu đương nhiên, Đại biểu bầu từ các Công đoàn bộ phận
Từ 7h30’-Hội trường CS1
 
Trọng tâm: - Các Chi bộ tổ chức đại hội
 • Đại hội đại biểu Công đoàn trường  khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022
 • Kiểm tra việc thực hiện nề nếp học đường trong HSSV
 • HSSV năm thứ nhất học “Tuần sinh hoạt công dân”
 • Các Tổ chức nạp Báo cáo tháng 10/2017 về phòng HC-QT
 
 

Viết bình luận

Plain text

 • Không được dùng mã HTML.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Không được dùng mã HTML.
 • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
 • You may insert videos with [video:URL]
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.