< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 12 (từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017)

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                               LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                               Tuần 12 - Từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/10
Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - khen thưởng (Cả ngày)
Ban TĐ - KT Tỉnh
Ông Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng; Bà Trần Thương Hiền, chuyên viên Thi đua.
Từ 08h00’ -  KS Giao tế Vinh
Đại hội chi bộ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng NV&KNM
Ông Nguyễn Lâm Huy
Đại biểu khách mời: đ/c Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ; toàn thể đảng viên chi bộ Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’ - Phòng họp 409
 
 
 
Thứ  3
Ngày 31/10
Đại hội chi bộ khoa GDTC - Nghệ thuật
Bà Hồ Thị Việt Yến
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa - Đảng uỷ viên, toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDTC - NT
Từ 07h30’ - Phòng họp 409
Tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - khen thưởng (Cả ngày)
Ban TĐ - KT Tỉnh
Ông Lưu Tiến Hưng, Hiệu trưởng; Bà Trần Thương Hiền, chuyên viên Thi đua.
Từ 08h00’ - KS Giao tế Vinh
Làm việc với Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW và việc học tập, quán triệt NQ các HNTW
Đoàn khảo sát Thành uỷ
BTV, BCH Đảng uỷ, VPĐU
Từ 07h30’  - Phòng họp 1
Đại hội chi bộ khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn Thị Xuân Đào
Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, đ/c Lê Thị Lệ Hà, Đảng uỷ viên; toàn thể đảng viên chi bộ khoa Ngoại ngữ
Từ 14h00’ - Phòng họp 409
Đêm hội Halloween        Ông Lê Đình Cường  Khách mời, CBGV, HSSV và các đội thi Từ 19h00’ - Hội trường CS1
 
Thứ  4
Ngày 01/11
Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo  Ông Lưu Tiến Hưng  Theo Quyết định 713/QĐ-CĐSP ngày 25/10/2017 Từ 09h30’ - Phòng họp 1
Đại hội chi bộ Hành chính - Thanh tra -Thư viện   Ông Nguyễn Văn Thành Đại biểu khách mời, đ/c Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đảng uỷ viên, toàn thể đảng viên chi bộ HC - TTr - TV. Từ 14h00’ - Phòng họp 105
Đại hội chi bộ KH-TC & TC-ĐN Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc Đại biểu khách mời, đ/c Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng uỷ, toàn thể đảng viên chi bộ KH- TC &  TC - ĐN. Từ 15h00’ - Phòng họp 409
 
 
Thứ  5
Ngày 02/11
Làm việc với Tổ công tác UBKT Thành uỷ
Tổ Công tác UBKT Thành uỷ
Đ/c Trần Anh Tư - UVBTV - CNUBKT Đảng uỷ, đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Đảng uỷ viên - Phụ trách Tài chính Đảng, VP Đảng uỷ.
Từ 07h30’ - Phòng họp 409
Làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Ban giám đốc Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, KH-TC, HC-QT.
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Họp ban thanh lý tài sản Ông Lưu Tiến Hưng Theo quyết định Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp bàn về các hoạt động dịch vụ trong trường Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Lãnh đạo các tổ chức: HC-QT, KH-TC, Ban QL KTX Từ 15h00’ – Phòng họp 1
Làm việc với Tổ công tác UBKT Thành uỷ
Tổ Công tác UBKT Thành uỷ
Đ/c Trần Anh Tư, UVBTV CNUBKT Đảng uỷ; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đảng uỷ viên, Phụ trách Tài chính Đảng;
VP Đảng uỷ.
Từ 14h00’ - Phòng họp 409
Tổ công tác UBKT Thành uỷ làm việc với UBKT Đảng ủy trường
Tổ Công tác UBKT Thành uỷ
Các thành viên của UBKT Đảng ủy trường
Từ 15h15’ - Phòng họp 409
Thông báo kết luận của Tổ công tác UBKT Thành uỷ.
Tổ Công tác UBKT Thành uỷ
BTV, BCH Đảng uỷ; UBKT Đảng uỷ; VP Đảng uỷ
Từ 16h00’ - Phòng họp 409
 
 
Thứ  6
Ngày 03/11
Kiểm tra, tiếp nhận hạng mục “cài tạo nền gara CS1, mương thoát nước sau nhà TDTT, thay thế bình PCCC, phòng làm việc BQL KTX” đưa vào sử dụng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định số 714/QĐ-CĐSP ngày 26/10/2017
Từ 10h00’ – Cơ sở 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 04/11
Khai giảng khóa Bồi dưỡng CBQLGD các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tại huyện Tương Dương
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Đại diện Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các học viên
Từ 7h30’- Huyện Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 05/11
 
 
 
 
 
 Lưu ý:          - Lịch kiểm tra việc thực hiện sau kiểm điểm theo NQTW4 (khóa XII); kiểm tra việc triển khai Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tại các chi bộ vào các ngày 01-03/11/2017 chuyển thứ tự sang ngày 13-15/11/2017.
                      - Các tổ chức nạp báo cáo tháng 10/2017 về phòng HC-QT chậm nhất ngày 31/10/2017.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.