< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 14 - Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến ngày 19 tháng 11 năm 2017 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                     Tuần 14 - Từ ngày  13  tháng  11 năm 2017 đến ngày 19 tháng 11  năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
   
      
      Thứ  2
Ngày 13/11
Hội nghị đánh giá 5 năm công tác giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2017
UBND Tỉnh Nghệ An
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Khách sạn Giao tế Vinh, Số 9 - đường Hồ Tùng Mậu
Họp chuẩn bị mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH: TC-ĐN; HC-QT; KH-TC; Công đoàn; Đoàn TN.
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp chuẩn bị đón tiếp lưu học sinh Lào khóa 15 nhập học
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH: ĐT-NCKH; CT HSSV; HC-QT; BQL KTX; khoa THCS; KH-TC; Đoàn TN.
Từ 15h00’ – Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban thường vụ Đảng ủy
Từ 16h00’ – Phòng họp 1
    Thứ  3
Ngày 14/11
Ban giám hiệu làm việc BCH Hội cựu giáo chức
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH nhà trường, BCH Hội CGC
Từ 08h00’ – Phòng họp 1
Họp lớp trưởng, Bí thư các lớp
Ông Trần Anh Tư
Phòng Công tác HSSV; Lớp trưởng, Bí thư các lớp; Bí thư các LCĐ; trợ lý tổ chức các khoa.
Từ 16h30’ – Hội trường CS1
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Khách mời; CBGV và HSSV khoa Tiểu học
Từ 19h00’ – Hội trường CS1
 
 
 
Thứ  4
Ngày 15/11
Hội nghị cán bộ cốt cán lấy phiều tín nhiệm CBQL cấp Khoa, Phòng, Ban
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các tổ chức,
tổ chức CT-XH
Từ 7h30’- Phòng 105 nhà TV
Họp Ban chấp hành Đảng ủy  lấy phiều tín nhiệm CBQL cấp Khoa, Phòng, Ban
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng ủy
Từ 09h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
UVBCH Đoàn trường, Bí thư các liên chi đoàn, mời trợ lý thanh niên các khoa
Từ 09h30’- Phòng 105 nhà TV
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn khóa XV và các Chủ tịch CĐ bộ phận
Từ 14h00’ – Phòng họp  409
Duyệt chương trình chung kết Hội thi Tiếng hát HSSV
Ông Lê Đình Cường
Ban tổ chức và các thí sinh
Từ 17h00’ - Hội trường CS1
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của HSSV nội trú
Ông Đậu Anh Tuấn
Khách mời, HSSV nội trú
Từ 19h30’ - Hội trường CS1
 
 
 
Thứ  5
Ngày 16/11
Hội Cựu giáo chức Trường CĐSP Nghệ An tổ chức tọa đàm gặp mặt, giao lưu ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội Cựu giáo chức
BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức Chính trị - Xã hội; Toàn thể hội viên Hội CGC
Từ 08h00’ - Hội trường CS1
Tổng kết công tác Đảng chi bộ TTĐT-BDNV và KNM
Ông Nguyễn Lâm Huy
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ TTĐT-BDNV và KNM
Từ 14h00’ - VP TTĐT-BDNV và KNM (CS2)
Tổng kết công tác Đảng chi bộ LLCT - TLGD
Ông Thái Doãn Việt
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ LLCT -TLGD
Từ 14h00’ - VP LLCT-TLGD
Tổng kết công tác Đảng chi bộ khoa Ngoại ngữ
Bà Nguyễn Xuân Đào
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Ngoại Ngữ
Từ 14h00’ - VP khoa
Ngoại ngữ
Họp Hội đồng tuyển chọn, tư vấn, xác định danh mục đề tài NCKH cấp trường năm  học 2017 - 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 758 ngày 09/11/2017
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Chung kết Hội thi Tiếng hát HSSV
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; BTC, CBGV và HSSV quan tâm
Từ 19h00’ - Hội trường CS1
 
 
Thứ 6
Ngày 17/11
Tổng kết công tác Đảng chi bộ Công tác HSSV - KTX
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ Công tác HSSV - KTX
Từ 7h30’ – VP làm việc
của đ/c Hạnh
Tổng kết công tác Đảng chi bộ Đào tạo NCKH Ông Nguyễn Văn Cầm Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ Đào tạo NCKH  Từ 8h00’ – VP Đào tạo NCKH
Tổng kết công tác Đảng chi bộ khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ khoa Tiểu học
Từ 8h00’ – VP khoa Tiểu học
Tổng kết công tác Đảng chi bộ khoa THCS  Bà Tạ Thị Thanh Hà  Đại diện BTV, Đảng ủy viên phụ trách; Toàn thể đảng viên Chi bộ khoa THCS Từ 8h00’ – VP khoa THCS
Họp tổ 3: Tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày11/10/2017
Từ 9h00’ - VP làm việc của đ/c Hạnh
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC,
CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp các lớp lưu học sinh  Lào Khóa XV
Ông Trần Anh Tư
Đ/c Nguyễn Thức Hạnh, Tạ Thị Thanh Hà và GVCN các lớp lưu HS Lào
Từ 15h30’ – Hội trường CS1
Thứ  7
Ngày 18/11
Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các lớp trong toàn trường
Ông Trần Anh Tư
CBGV, HSSV toàn trường
Từ 7h30’ – Tại các phòng học
Mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2017)
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; Toàn thể CCVC trường; Đại diện HSSV
Từ 9h00’ – Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 19/11
 
 
 
 
  
Trọng tâm:  - Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, công chức, viên chức, HSSV toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) ;                       - Các Chi bộ tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 theo hướng dẫn số 113/HD-ĐU ngày 07/11/2017.
                             

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.