< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 16 - Từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 03 tháng 12 năm 2017 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 16 - Từ ngày  27  tháng  11 năm 2017 đến ngày 03 tháng 12  năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
   Thứ  2
Ngày 27/11
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet
UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Nguyễn Thức Hạnh - P.TP Công tác HSSV,
Trịnh Công Sơn - P. Bí thư  Đoàn trường
Từ 7h30’ - Trường THPT Hà Huy Tập, số 8, đường Phan Bội Châu, TP. Vinh
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy, BGH
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Tiếp nhận các công trình cải tạo, sửa chữa năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết đinh số : 801/ QĐ-CĐSP ngày 24/11/2017; Công ty CPĐT và XD Tân Long; Công ty CPXL và DVTM Đại Nam
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
    Thứ  3
Ngày 28/11
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 29/11
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các Đ/c ủy viên BTV Công đoàn
Từ 8h00’ - VP Công đoàn
  Thứ  5
Ngày 30/11
Duyệt văn nghệ khai giảng lớp Lào Bà Trần T. Cẩm Thơ Giáo viên chủ nhiệm; học sinh Lào  Từ 14h30'- Hội trường CS1
Thứ 6
Ngày 01/12
Khai giảng các lớp Lào học tiếng Việt cơ sở - khóa 15     Ông Lưu Tiến Hưng   Theo Kế hoạch số 35/KH-CĐSP ngày 27/11/2017  Từ  8h30'- Hội trường CS1
Giao ban cơ quan tháng 12/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; văn phòng đảng ủy; Bí thư các chi bộ.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 02/12
Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Hội đồng tự đánh chất lượng giáo dục (Quyết định số: 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017);  Trưởng, phó các tổ chức; Trưởng các bộ môn; Toàn thể viên chức phòng TT-ĐBCLGD.
Từ 8h00’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 03/12
 
 
 
 
 
 Trọng tâm: Tổ chức thi kết thúc học phần K57 TC và chuẩn bị thi cho K37.38 CĐ
 Lưu ý: - Các Khoa nạp điều kiện dự thi, đề thi về phòng Đào tạo  - NCKH đúng quy định  
- Các tổ chức, tổ chức CT-XH nạp báo cáo tháng 11 về phòng HC-QT chậm nhất đến ngày 28/11/2017
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.