< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 17 - Từ ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 17 - Từ ngày  04  tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
      Thứ  2
Ngày 04/12
Hội ý Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
      Thứ  3
Ngày 05/12
Khám sức khỏe cho học sinh Lào khóa XV
Ông Trần Anh Tư
Bác sĩ mời; tổ y tế trường; các học sinh Lào
Từ 14h00’- Phòng Y tế trường
     Thứ  4
Ngày 06/12
Hội nghị triển khai công tác thi đua năm học 2017-2018 Khối thi đua Các đ/c: Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng, Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch CĐ trường, Nguyễn Đăng Khoa - TP HC-QT, Trần Thương Hiền - CV Thi đua, Trần Hải Hưng - Bí thư Đoàn trường Từ 8h00-P.hop 1, nhà Hiệu bộ, trường ĐH Y khoa Vinh
      Thứ  5
Ngày 07/12
Họp Hội đồng xét các chế độ, chính sách cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 2 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 08/12
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC,
CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 09/12
Thi nghiệp vụ sư phạm khoa Trung học cơ sở
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Toàn thể giảng viên và HSSV khoa THCS
Từ 7h30' - Nhà D
Chủ nhật
Ngày 10/12
 
 
 
 
 
Trọng tâm:             - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K37, 38 CĐ,  K57 TC;
                                                - Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12/2017;
                                                - Các chi bộ xây dựng chương trình công tác năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2018;
 
Lưu ý:                     - Các viên chức xem danh sách dự kiến nâng lương đợt 2 năm 2017 trên Website trường.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.