< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 17 - Từ ngày 04 tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 17 - Từ ngày  04  tháng 12 năm 2017 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
      Thứ  2
Ngày 04/12
Hội ý Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
      Thứ  3
Ngày 05/12
Khám sức khỏe cho học sinh Lào khóa XV
Ông Trần Anh Tư
Bác sĩ mời; tổ y tế trường; các học sinh Lào
Từ 14h00’- Phòng Y tế trường
     Thứ  4
Ngày 06/12
Hội nghị triển khai công tác thi đua năm học 2017-2018 Khối thi đua Các đ/c: Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng, Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch CĐ trường, Nguyễn Đăng Khoa - TP HC-QT, Trần Thương Hiền - CV Thi đua, Trần Hải Hưng - Bí thư Đoàn trường Từ 8h00-P.hop 1, nhà Hiệu bộ, trường ĐH Y khoa Vinh
      Thứ  5
Ngày 07/12
Họp Hội đồng xét các chế độ, chính sách cho HSSV các khóa
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 2 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 08/12
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC,
CT HSSV, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 09/12
Thi nghiệp vụ sư phạm khoa Trung học cơ sở
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Toàn thể giảng viên và HSSV khoa THCS
Từ 7h30' - Nhà D
Chủ nhật
Ngày 10/12
 
 
 
 
 
Trọng tâm:             - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K37, 38 CĐ,  K57 TC;
                                                - Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12/2017;
                                                - Các chi bộ xây dựng chương trình công tác năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2018;
 
Lưu ý:                     - Các viên chức xem danh sách dự kiến nâng lương đợt 2 năm 2017 trên Website trường.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.