< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 18 - Từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017

                        UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                       Tuần 18 - Từ ngày 11  tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
      Thứ  2
Ngày 11/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
      Thứ  3
Ngày 12/12
Họp về công tác thanh toán giờ dạy vượt định mức năm học 2016 - 2017 
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc; đ/c Lê Thị Lệ Hà; đ/c Nguyễn Văn Dũng; đ/c Trần Hải Hưng; đ/c Nguyễn Kim Hải; Trưởng các khoa đào tạo.
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
      Thứ  4
Ngày 13/12
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy
Từ 7h30’- Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Họp Ban chấp hành Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn trường
Từ 7h30’- Phòng họp 1
       Thứ  5
Ngày 14/12
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 1 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Nguyễn Văn Dũng
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Họp tổ công tác xây dựng Quy tắc ứng xử của CCVC và người lao động trong Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 4 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Đinh Văn Hoàn
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 15h00’- P. 105 Nhà TV
Thứ 6
Ngày 15/12
Lớp CBQLGD Quế Phong và Trường CĐSP Nghệ An đi thực tế tại TP Vinh, TX Cửa Lò  Ông Trần Anh Tuấn  Trung tâm ĐTBDNV&KNM; GV hướng dẫn; Học viên các lớp CBQLGD  Từ 7h00' - TP Vinh, TX Cửa Lò
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV,
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 16/12
Giáo dục và tư vấn về kiến thức sức khỏe giới tình cho HSSV năm thứ nhất hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Phòng CTHSSV; Trợ lý tổ chức các khoa và HSSV năm thứ nhất hệ chính quy
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 17/12
 
 
 
 
 
Trọng tâm:             - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K37, 38 CĐ,  K57 TC;
                                - Các khoa tổ chức chấm thi, chuẩn bị đáp án, biểu điểm
- Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12/2017;
                                 - Các chi bộ xây dựng chương trình công tác năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2018;
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.