< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 18 - Từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017

                        UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                       Tuần 18 - Từ ngày 11  tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
      Thứ  2
Ngày 11/12
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
      Thứ  3
Ngày 12/12
Họp về công tác thanh toán giờ dạy vượt định mức năm học 2016 - 2017 
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu; đ/c Đàm Thị Ngọc Ngà; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc; đ/c Lê Thị Lệ Hà; đ/c Nguyễn Văn Dũng; đ/c Trần Hải Hưng; đ/c Nguyễn Kim Hải; Trưởng các khoa đào tạo.
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
      Thứ  4
Ngày 13/12
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy
Từ 7h30’- Trung tâm Hội nghị TP Vinh
Họp Ban chấp hành Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn trường
Từ 7h30’- Phòng họp 1
       Thứ  5
Ngày 14/12
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 1 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Nguyễn Văn Dũng
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Họp tổ công tác xây dựng Quy tắc ứng xử của CCVC và người lao động trong Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp triển khai nhiệm vụ tổ 4 tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Đinh Văn Hoàn
Theo Quyết định 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017
Từ 15h00’- P. 105 Nhà TV
Thứ 6
Ngày 15/12
Lớp CBQLGD Quế Phong và Trường CĐSP Nghệ An đi thực tế tại TP Vinh, TX Cửa Lò  Ông Trần Anh Tuấn  Trung tâm ĐTBDNV&KNM; GV hướng dẫn; Học viên các lớp CBQLGD  Từ 7h00' - TP Vinh, TX Cửa Lò
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, ĐT-NCKH, HC-QT, KH-TC, CT HSSV,
Trung tâm ĐT-BDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 16/12
Giáo dục và tư vấn về kiến thức sức khỏe giới tình cho HSSV năm thứ nhất hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Phòng CTHSSV; Trợ lý tổ chức các khoa và HSSV năm thứ nhất hệ chính quy
Từ 14h00’ – Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 17/12
 
 
 
 
 
Trọng tâm:             - Tổ chức thi kết thúc học phần cho K37, 38 CĐ,  K57 TC;
                                - Các khoa tổ chức chấm thi, chuẩn bị đáp án, biểu điểm
- Các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 12/2017;
                                 - Các chi bộ xây dựng chương trình công tác năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2018;
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.