< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 24 - Từ ngày 22 tháng 01 năm 2018 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018

                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 24 - Từ ngày  22  tháng  01 năm 2018 đến ngày 28 tháng 01  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 22/01
Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ông Lưu Tiến Hưng – Hiệu trưởng tham dự
Từ 7h30’ – Hội trường tấng 4, nhà A, Tỉnh ủy
Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung quy định về công tác văn thư lưu trữ trường CĐSP Nghệ An
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 24/QĐ-CĐSP ngày 16/01/2018
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
BTV Công đoàn
Từ 8h00’-VP Công đoàn
Khảo sát CSVC tại CS2
Ông Trần Anh Tuấn
Phòng HC-QT: Ông Nguyễn Đăng Khoa, ông Cao Bá Anh, bà Nguyễn T Thu Hương; TTTVTB: Ông Đinh Văn Hoàn, bà Nguyễn Thị Tý; Phòng KH-TC: Ông Chu Tuấn Anh, bà Nguyễn T Phương Dung; TTĐTBDNV&KNM: Bà Trương T Kiều Anh
Từ 14h00’-Tại CS2
Họp BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 15h30’-Phòng họp 1
Tập huấn TTSP II
Phòng ĐT-NCKH
K37 CĐMN
Từ 19h30’-Hội trường CS1
Thứ  3
Ngày 23/01
Họp BCH Đoàn trưởng mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường; Bí thư LCĐ; Mời trợ lý TN, VP Đoàn, Đội trưởng các đội TN
Từ 9h30’-P.105 nhà TV
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UV BCHCĐ; Chủ tịch CĐ bộ phận
Từ 14h00’-Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo TTSP tại huyện Đô Lương
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các  BCĐ thực tập cơ sở ; Phòng ĐT-NCKH
14h30’-Phòng GD Đô Lương
Tập huấn TTSP I
Phòng ĐT-NCKH
K38 CĐMN, K39 CĐLTMN
Từ 19h30’-Hội trường CS1
Thứ  4
Ngày 24/01
Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn và “Ngày pháp luật”
Liên đoàn Lao động tỉnh
Bà Lê Thị Lệ Hà – Chủ tịch CĐ tham dự
Từ 7h30’ – Hội trường gác 4 - Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh
Họp Ban chỉ đạo TTSP tại huyện Thanh Chương
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các  BCĐ thực tập cơ sở ; Phòng ĐT-NCKH
14h30’-Phòng GD Thanh Chương
Họp tổ 5 (Tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục)
Bà Nguyễn T Hồng Ngọc
Thành viên tổ 5
Từ 15h00’-Phòng họp 1
Họp toàn thể HSSV năm cuối khóa
Ông Nguyễn Lâm Huy
Trung tâm ĐTBDNV&KNM; HSSV cuối khóa
Từ 16h30’-Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 25/01
 
Họp đoàn CBĐV, HSSV tiêu biểu tham gia hành trình về nguồn 2018
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đoàn trường; Đại biểu là đoàn viên, HSSV tiêu biểu tham gia hành trình về nguồn.
Từ 10h30’-P105 phòng TV
Họp Ban chỉ đạo TTSP tại huyện Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các  BCĐ thực tập cơ sở ; Phòng ĐT-NCKH
Từ 14h30’-Phòng GD Diễn Châu
Học viên lớp BDCBQL khóa XIII Tương Dương đi thực tế
Ông Trần Anh Tuấn
Học viên lớp BDCBQL khóa XIII Tương Dương
Từ 16h00’-TP Vinh
Thứ 6
Ngày 26/01
 
Học viên lớp BDCBQL khóa XIII Tương Dương đi thực tế
Ông Trần Anh Tuấn
Học viên lớp BDCBQL khóa XIII Tương Dương
Từ 7h00’-TP Vinh
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’-Phòng họp 1
Họp Ban chỉ đạo TTSP tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Trưởng các  BCĐ thực tập cơ sở ; Phòng ĐT-NCKH
14h30’-Phòng GD Yên Thành
Thứ  7
Ngày 27/01
 
Ngoại khóa chuyên đề Kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm và công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học
Các giảng viên tổ TLGD
GV tổ TLGD, sinh viên K38 CĐTH
Từ 7h00’- Các phòng học nhà D (cả ngày)
Ôn thi cấp chứng chỉ CNTT
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 7h00’-Nhà B
Chủ nhật
Ngày 28/01
Ôn thi cấp chứng chỉ CNTT
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 7h00’-Nhà B
 
 Trọng tâm: -Tổ chức thi kết thúc học phần K39 CĐLT và K58TC
                         -  Các tổ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục ./.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.