< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 27 - 28 Từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 02 năm 2018

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 27 - 28 Từ ngày 12 tháng  02 năm 2018 đến ngày 25 tháng 02  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/02
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 13/02
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  4
Ngày 14/02
Nghỉ tết Nguyên đán  Mậu Tuất 2018
 
 
 
Thứ  5
Ngày 15/02
 
Đón Giao thừa chào năm mới Mậu Tuất
Ban giám hiệu
Mời BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và giảng viên, viên chức tham dự.
Từ 21h00’ - Cơ sở 1 và Cơ sở 2
Thứ 6
Ngày 16/02
Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 
 
 
Thứ 7
Ngày 17/02
Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 18/02
Nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
 
 
 
Thứ  2
Ngày 19/02
Nghỉ tết  Nguyên đán  Mậu Tuất 2018
 
 
 
Thứ  3
Ngày 20/02
Nghỉ tết Nguyên đán  Mậu Tuất 2018
 
 
 
Thứ  4
Ngày 21/02
Gặp mặt chúc tết đầu xuân Mậu Tuất 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và viên chức tham dự.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn)
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy, Ban giám hiệu, Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và viên chức tham dự.
Từ 9h30’ - Nam Đàn
Thứ  5
Ngày 22/02
Làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 6
Ngày 23/02
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH; CT HSSV; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 24/02
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 25/02
 
 
 
 
 
Lưu ý: Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm niêm phong tài sản do tổ chức mình quản lý trước khi nghỉ tết (Vật tư niêm phong nhận tại phòng HC-QT).
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.