< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 30 - Từ ngày 05 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 30 - Từ ngày 05 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 3  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/3
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
UVBCH Đoàn trường; Bí thư liên chi đoàn, VP Đoàn trường; Mời trợ lý thanh niên các khoa.
Từ 9h00’- P.105 Nhà TV
Thứ  3
Ngày 06/3
Hội thi giáo viên Mầm non giỏi tỉnh Nghệ An
Sở GD&ĐT Nghệ An
P.Hiệu trưởng Trần Anh Tuấn; Trưởng khoa
Mầm non; GĐ TTĐT-BD&KNM
Từ 7h00’- Cơ sở 2
Thứ  4
Ngày 07/3
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 08/3
Tổ chức Hội thi “Khéo tay hay làm” và gặp mặt toàn thể nữ viên chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; Đại diện Ban nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An; BCH Đảng ủy; Ban giám hiệu; Đoàn TN, Hội SV; Đại diện lãnh đạo các tổ chức; toàn thể nữ viên chức
Từ 14h00’- Nhà đa
chức năng
Thứ 6
Ngày 09/3
 
Hội Cựu giáo chức gặp  mặt, mừng thọ, mừng  xuân Mậu Tuất 2018
Hội CGC Trường
BTV Đảng ủy, BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH trong trường; BTV Công đoàn Trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận
Từ 8h00’- Hội trường CS1
Tham dự buổi nói chuyện của GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới; ông Đoàn Văn Ninh - Giám đốc BQL Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)  Trường Đại học Vinh  Theo danh sách đã thông báo cho các tổ chức  Từ 8h00' - Hội trường A trường Đại học Vinh
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các tổ chức:TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, HC-QT, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 10/3
 
Hội Cựu giáo chức tổ chức Hội thảo khoa học về góp ý dự thảo Luật giáo dục
Hội CGC Trường
BGH; Trưởng các Khoa; Trưởng phòng: TC-ĐN; ĐT-NCKH; HC-QT; Giám đốc TTBDNV&KNM, TV-TB; Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 7h30’- P.105 Nhà TV
Chủ nhật
Ngày 11/3
 
 
 
 
 
                        
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.