< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 30 - Từ ngày 05 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 30 - Từ ngày 05 tháng 3 năm 2018 đến ngày 11 tháng 3  năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/3
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
UVBCH Đoàn trường; Bí thư liên chi đoàn, VP Đoàn trường; Mời trợ lý thanh niên các khoa.
Từ 9h00’- P.105 Nhà TV
Thứ  3
Ngày 06/3
Hội thi giáo viên Mầm non giỏi tỉnh Nghệ An
Sở GD&ĐT Nghệ An
P.Hiệu trưởng Trần Anh Tuấn; Trưởng khoa
Mầm non; GĐ TTĐT-BD&KNM
Từ 7h00’- Cơ sở 2
Thứ  4
Ngày 07/3
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 08/3
Tổ chức Hội thi “Khéo tay hay làm” và gặp mặt toàn thể nữ viên chức kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; Đại diện Ban nữ công LĐLĐ tỉnh Nghệ An; BCH Đảng ủy; Ban giám hiệu; Đoàn TN, Hội SV; Đại diện lãnh đạo các tổ chức; toàn thể nữ viên chức
Từ 14h00’- Nhà đa
chức năng
Thứ 6
Ngày 09/3
 
Hội Cựu giáo chức gặp  mặt, mừng thọ, mừng  xuân Mậu Tuất 2018
Hội CGC Trường
BTV Đảng ủy, BGH; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT-XH trong trường; BTV Công đoàn Trường; Chủ tịch các công đoàn bộ phận
Từ 8h00’- Hội trường CS1
Tham dự buổi nói chuyện của GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới; ông Đoàn Văn Ninh - Giám đốc BQL Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP)  Trường Đại học Vinh  Theo danh sách đã thông báo cho các tổ chức  Từ 8h00' - Hội trường A trường Đại học Vinh
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các tổ chức:TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, HC-QT, CT HSSV, Trung tâm ĐTBDNV&KNM.
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 10/3
 
Hội Cựu giáo chức tổ chức Hội thảo khoa học về góp ý dự thảo Luật giáo dục
Hội CGC Trường
BGH; Trưởng các Khoa; Trưởng phòng: TC-ĐN; ĐT-NCKH; HC-QT; Giám đốc TTBDNV&KNM, TV-TB; Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 7h30’- P.105 Nhà TV
Chủ nhật
Ngày 11/3
 
 
 
 
 
                        
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.