< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 33 - Từ ngày 26 tháng 3 năm 2018 đến ngày 01 tháng 4 năm 2018 (có sửa đổi, bổ sung)

                              
                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                            LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 33 - Từ ngày 26 tháng 3 năm 2018 đến ngày 01 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 26/3
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng phòng ĐT - NCKH; Giám đốc TT ĐTBDNV& KNM; Thư ký; Trưởng các khoa:  Mầm non, Tiểu học, THCS
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Dự Lễ tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bậc học Mầm non, năm học 2017 - 2018 tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.  
Sở Giáo dục và
Đào tạo
 Đ/c Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Thị Quý Hoa Trưởng khoa Mầm non
 Từ 14h00’- Hội trường C,
Sở GD&ĐT
     
      Thứ  3
Ngày 27/3
Tọa đàm ngày Thể thao Việt Nam
Bà Hồ T. Việt Yến
Khách mời; Toàn thể CBGV khoa GDTC-Nghệ Thuật
Từ 8h00’  -VP khoa GDTC- Nghệ thuật
Họp Đội Văn nghệ tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng     Ông Trần Anh Tư  Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Ban huấn luyện và Đội Văn nghệ Từ 17h30’ - Hội trường CS1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại  huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Trần Quốc Bảo (ĐT - NCKH); Nguyễn T.Quý Hoa
(Mầm non); Phạm Đình Hòa (Tiểu học),  Nguyễn Văn Hưng
( HC-QT)
Huyện Yên Thành
Thứ  4
Ngày 28/3
 Họp BTV Đảng ủy, BGH  Ông Lưu Tiến Hưng
 Các đ/c BTV Đảng ủy, BGH; Mời đ/c Nguyễn Văn Dũng
(TC-ĐN)
 Từ 8h00’- Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Trần Hải Hưng (ĐT - NCKH); Nguyễn T.Quý Hoa 
( Mầm non); Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
Huyện Yên Thành,
Diễn Châu
Chạy chương trình Văn nghệ tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng     Bà Lê Thị Lệ Hà  Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Ban huấn luyện và Đội Văn nghệ Từ 17h30’ - Hội trường CS1
 
 
Thứ  5
Ngày 29/3
Thi kết thúc học kỳ I tiếng Việt cơ sở cho học viên Lào khóa 15 năm học 2017 -2018
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch
Từ 7h00’ - Nhà A
Họp BCH Đảng bộ
Đ/c  Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng bộ
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Phùng Nguyễn Quỳnh Nga (ĐT-NCKH);
Nguyễn T. Quý Hoa ( Mầm non), Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
TP Vinh
 Tổng duyệt chương trình Văn nghệ tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng  Bà Lê Thị Lệ Hà  Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Ban huấn luyện và Đội Văn nghệ  Từ 17h30’ - Hội trường CS1
 
 
Thứ 6
Ngày 30/3
 
Họp tổ công tác xây dựng Quy chế  đánh giá viên chức
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An  Tỉnh ủy Nghệ An         Đ/c  Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng  Từ 10h30’ - Tại Hội trường tầng 4, Nhà A Tỉnh ủy
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐTBDNV&KNM
Từ 13h30’- Phòng họp 1
Kiểm tra thực tập sư phạm tại thành phố Vinh
Ông Trần Anh Tư
Các đ/c: Đàm T. Ngọc Ngà (ĐT - NCKH); Nguyễn T.Quý Hoa 
( Mầm non); Nguyễn Văn Hưng (HC-QT)
TP Vinh
Chạy dây làm quen với sân khấu  chương trình  Liên hoan Nghệ thuật quần chúng  tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức     Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
 
Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Ban huấn luyện và Đội Văn nghệ
 
Từ 7h30’ – Tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức (cả ngày)
Thứ 7
Ngày 31/3
 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đợt 3 tại Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 8h00’ -Hội trường CS1
Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức    Liên đoàn Lao động Tỉnh Nghệ An
Ban chỉ đạo; Ban tổ chức; Ban huấn luyện; BCH CĐ Trường; Đội Văn nghệ.
 Khách mời: BGH; Lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức CT-XH và toàn thể viên chức Nhà trường.
Từ 7h30’ – Tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức
Chủ nhật
Ngày 01/4
Thi kết thúc học phần các lớp CBQLGD tại trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Tại Cơ sở 2
 
            Trọng tâm:  - Thi kết thúc học kỳ I  tiếng Việt cơ sở cho học viên Lào khóa 15 năm học 2017 – 2018.
                                 -  Kiểm tra thực tập sư phạm tại thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, Yên Thành từ thứ  3 ngày 27/3  đến thứ  6 ngày 30/3.
                                 - Các Tổ chức, Tổ chức CT-XH nạp Báo cáo tháng  3/2018 về phòng HC-QT .                                
                                 -  Đội Văn nghệ tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tập luyện và tổng duyệt từ 17h 00’ tại Hội trường CS1 (từ  ngày 26/3 đến  29/3)
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.