< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 35 - Từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 35 - Từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 09/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Ban triển khai công tác bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và phổ thông
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 244/QĐ-CĐSP ngày 05/4/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tổng duyệt chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”  Việt - Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Các cặp thi, đội Văn nghệ  Đoàn trường
Từ 16h30’ - Hội trường 1
 
 
Thứ  3
Ngày 10/4
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn trường; các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”  Việt - Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH; BCH Đoàn trường; giảng viên tham gia giảng dạy các lớp Lào; đại diện LCĐ, LCH khoa THCS; toàn thể lưu học sinh  Lào.
Từ 14h00’ - Hội trường 1
Tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH; BCH Đoàn trường; giảng viên tham gia giảng dạy các lớp Lào; đại diện LCĐ, LCH khoa THCS; toàn thể lưu học sinh  Lào.
Từ 16h00’ - Nhà đa chức năng
 
Thứ  4
Ngày 11/4
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ khoa GDTC-NT
Ông Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo quyết định 29-QĐ/UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa GDTC-NT
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 12/4
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày).
Thành ủy Vinh
Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, VP Đảng ủy
Từ 7h30’  - Tại Trung tâm BD Chính trị thành phố Vinh
Tham dự lớp tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cả ngày)   UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; 
đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng phòng KH-TC
Từ 7h30’ - Tại Sảnh 6, khách sạn Giao tế Nghệ An
 
Thứ 6
Ngày 13/4
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày)
Thành ủy Vinh
Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, VP Đảng ủy
Từ 7h30’  - Tại Trung tâm BD Chính trị thành phố Vinh
Tham dự lớp tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cả ngày)   UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; 
đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng phòng KH-TC
Từ 7h30’ - Tại Sảnh 6, khách sạn Giao tế Nghệ An
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các Tổ chức
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 14/4
 Bế giảng lớp Bồi dưỡng CBQL huyện Quế Phong
 Ông Lưu Tiến Hưng
 BGH; Trung tâm ĐTBDNV&KNM
  Từ 15h00’- Tại Trung tâm Chính trị huyện Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 15/4
Thi kết thúc học phần lớp BDNV tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
 Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Quyết định
  Từ 15h00’- Hội trường CS1
 
  Lưu ý:  - Từ ngày 16/4/2018 Nhà trường thực hiện giờ làm việc mùa hè theo thông báo;
                - Các Khoa nạp đề thi của K57 TC và K58C TCMN về phòng ĐT-NCKH./.
 
                        
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.