< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 35 - Từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018 (có bổ sung)

 
                              UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 35 - Từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 09/4
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Ban triển khai công tác bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và phổ thông
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 244/QĐ-CĐSP ngày 05/4/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tổng duyệt chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”  Việt - Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Các cặp thi, đội Văn nghệ  Đoàn trường
Từ 16h30’ - Hội trường 1
 
 
Thứ  3
Ngày 10/4
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH Công đoàn trường; các Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”  Việt - Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH; BCH Đoàn trường; giảng viên tham gia giảng dạy các lớp Lào; đại diện LCĐ, LCH khoa THCS; toàn thể lưu học sinh  Lào.
Từ 14h00’ - Hội trường 1
Tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các Tổ chức, Tổ chức
CT-XH; BCH Đoàn trường; giảng viên tham gia giảng dạy các lớp Lào; đại diện LCĐ, LCH khoa THCS; toàn thể lưu học sinh  Lào.
Từ 16h00’ - Nhà đa chức năng
 
Thứ  4
Ngày 11/4
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ khoa GDTC-NT
Ông Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo quyết định 29-QĐ/UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa GDTC-NT
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 12/4
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày).
Thành ủy Vinh
Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, VP Đảng ủy
Từ 7h30’  - Tại Trung tâm BD Chính trị thành phố Vinh
Tham dự lớp tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cả ngày)   UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; 
đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng phòng KH-TC
Từ 7h30’ - Tại Sảnh 6, khách sạn Giao tế Nghệ An
 
Thứ 6
Ngày 13/4
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 (cả ngày)
Thành ủy Vinh
Các đ/c Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, VP Đảng ủy
Từ 7h30’  - Tại Trung tâm BD Chính trị thành phố Vinh
Tham dự lớp tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (cả ngày)   UBND tỉnh Nghệ An
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; 
đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng phòng KH-TC
Từ 7h30’ - Tại Sảnh 6, khách sạn Giao tế Nghệ An
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; Các Tổ chức
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 14/4
 Bế giảng lớp Bồi dưỡng CBQL huyện Quế Phong
 Ông Lưu Tiến Hưng
 BGH; Trung tâm ĐTBDNV&KNM
  Từ 15h00’- Tại Trung tâm Chính trị huyện Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 15/4
Thi kết thúc học phần lớp BDNV tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
 Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Quyết định
  Từ 15h00’- Hội trường CS1
 
  Lưu ý:  - Từ ngày 16/4/2018 Nhà trường thực hiện giờ làm việc mùa hè theo thông báo;
                - Các Khoa nạp đề thi của K57 TC và K58C TCMN về phòng ĐT-NCKH./.
 
                        
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.