< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 36- Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4 năm 2018 ( có bổ sung)

                              
                         
                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 36- Từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 đến ngày 22 tháng 4  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/4
Lễ kết nạp đảng viên mới
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Khách mời; toàn thể đảng viên chi bộ CT HSSV - KTX
Từ 16h00’ - Phòng 105 nhà Thư viện
     Thứ  3
Ngày 17/4
Dạy, học và làm việc bình thường
 
 
 
 
 
 
Thứ  4
Ngày 18/4
Họp Ban triển khai công tác bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và phổ thông Ông Lưu Tiến Hưng  Theo Quyết định số 244/QĐ-CĐSP ngày 05/4/2018  Từ 8h00’- Phòng họp 1
Tham dự họp Ban tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Đ/c Lê Thị Lệ Hà  - Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 9h00’-Tại tầng 3, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An
Tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Đ/c Trần Anh Tư  - Phó Hiệu trưởng
Đ/ c Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 13h30’-Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An
Tham gia công diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An  Đội văn nghệ và các UVBCH Công đoàn Trường  Từ 20h00' - Tại khách sạn Hữu nghị, TP Vinh
Thứ  5
Ngày 19/4
Tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (cả ngày)
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Đ/ c Lê Thị Lệ Hà  - Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 7h00’ -Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An
      Thứ 6
Ngày 20/4
 
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa     Bà Hồ Thị Việt yến  Khách mời: Phòng ĐT - NCKH; toàn thể GV,VC khoa GDTC - Nghệ thuật Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà Thư viện
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các Tổ chức TC - ĐN, KH -TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
 
Thứ 7
Ngày 21/4
Tư vấn Kỹ năng tìm kiếm việc làm trong và ngoài Sư phạm cho HSSV cuối khóa K57TC, K37CĐ (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; chuyên viên phòng CT HSSV; trợ lý tổ chức và sinh viên các lớp K37 khoa Mầm non,  K37 khoa Ngoại ngữ
Từ 8h00’- Hội trường CS1
Ban chỉ đạo; chuyên viên phòng CT HSSV; trợ lý tổ chức và HSSV các lớp K37 khoa THCS,  K37 và K57 khoa Tiểu học, K57  khoa Mầm non
Từ 14h00’- Hội trường CS1
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc trẻ, nhóm trẻ tư thục
Ông Nguyễn Lâm Huy
BGH; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và Kỹ năng mềm
Từ 8h00’ - Hội trường CS2
Bế giảng lớp Bồi dưỡng CBQL giáo dục tại huyện Quế Phong
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và Kỹ năng mềm
Từ 14h00’ - Tại Trung tâm Chính trị huyện Quế Phong
Chủ nhật
Ngày 22/4
Bế giảng lớp BDCBQL giáo dục tại Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và Kỹ năng mềm
Từ 14h00' - Hội trường CS2
 
Trọng tâm: Thi kết thúc học phần lần 1,  kỳ 2 năm học 2017 -2018 cho học sinh K57 TC    
Lưu ý: -  Lịch thi môn Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý giáo dục đào tạo thi chiều thứ 2 ngày 16/4/2018 chuyển vào chiều thứ 4 ngày 18/4/2018, các Khoa thông báo cho học sinh và giáo viên được điều động coi thi biết.
             - CB,VC xem danh sách nâng lương đợt 1 năm 2018 tại Website trường.
                       - Đề nghị các khoa:  Ngoại ngữ, Lý luận chính trị - TLGD, GDTC - Nghệ thuật  nạp thống kê quỹ đề thi học phần về phòng ĐT - NCKH chậm nhất ngày 18/4/2018
             - Để tham gia công diễn chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đề nghị đội văn nghệ Nhà trường luyện tập lại 02 tiết mục đã đạt giải A, B tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng,  tập từ  8h00' thứ 3 ngày 17/4/2018 tại Hội trường cơ sở 1.
             - Từ ngày 16/4/2018 Nhà trường thực hiện giờ làm việc mùa Hè theo Thông báo số 55/TB-CĐSP ngày 09/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.