< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 37 - Từ ngày 23 tháng 4 năm 2018 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018

                                                               
                                 UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 37 - Từ ngày 23 tháng 4 năm 2018 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ  2
Ngày 23/4
Họp Ban giám hiệu
     Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng nâng lương đợt 1 năm 2018
     Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 285/QĐ-CĐSP ngày 23/4/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp về công tác bàn giao của Đ/c Trần Anh Tuấn với Hiệu trưởng Nhà trường    Ông Lưu Tiến Hưng
 BGH, mời đ/c Trần Anh Tuấn; Trưởng các Tổ chức:
HC - QT, KH -TC, TC - ĐN, Đào tạo NC - KH,
CT HSSSV, TV - TB, TT ĐT - BDNV & KNM;
đ/c Nguyễn Văn Thành (HC-QT)
đ/c Chu Tuấn Anh (KH-TC)
  Từ 15h30’ - Phòng họp 1
     
    Thứ  3
Ngày 24/4
BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng uỷ, BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường, Bí thư các Liên chi đoàn
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Tổng duyệt chương trình Hội thi “ “Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV”
Ông Trần Anh Tư
Đội tuyển các khoa: THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học,
Mầm non
Từ 8h00’ - Hội trường CS1
Họp Ban chấp hành Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
Uỷ viên BCH Đoàn trường
Từ 10h00’ - Phòng 105 nhà Thư viên
Thứ  4
Ngày 25/4
Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương
 
 
 
 
 
Thứ  5
Ngày 26/4
Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 1049/QĐ-CĐSP ngày 29/12/2017
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét các chế độ, chính sách cho HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 270/QĐ-CĐSP ngày 16/4/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Hội thi “Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV”
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; Ban giám khảo, Ban thư ký, Trưởng các Tổ chức, tổ chức Chính trị - Xã hội; Trợ lý tổ chức các khoa; Chuyên viên  phòng Công tác HSSV; các đội tuyển ; đội sinh viên tình nguyện,  HSSV tham gia cổ vũ
Từ 19h00’ - Hội trường CS1
   
      Thứ 6
Ngày 27/4
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các Tổ chức TC - ĐN, KH -TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đ/c Lưu Tiến Hưng
Đại biểu mời, các đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường, các đ/c cấp uỷ viên các chi bộ trực thuộc.
Từ 14h00’ - Phòng 105
nhà Thư viện
Lễ chia tay Đ/c Trần Anh Tuấn  - Phó Hiệu trưởng     Ông Lưu Tiến Hưng  BGH;Trường, phó các Tổ chức, Tổ chức CT - XH
Từ 16h30’ - Phòng 105
nhà Thư viện
      Thứ 7
Ngày 28/4
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 29/4
 
 
 
 
 
 
 
                     
                             
                       
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.