< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 38 - Từ ngày 01/5/2017 đến 07/5/2017

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                  Tuần 38 - Từ ngày 01 tháng  5 năm 2017 đến ngày 07 tháng 5 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 01/5
Nghỉ lễ quốc tế Lao động 01/5
 
 
 
Thứ  3
Ngày 02/5
Nghỉ bù ngày 30/4
 
 
 
 
 
 
 
Thứ  4
Ngày 03/5
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBTV Công đoàn
Từ 8h00” - VP Công đoàn
Làm việc với các đơn vị thiết kế thực hiện các hạng mục cải tạo năm 2017
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Lãnh đạo các phòng: HC-QT; KH-TC; Ông Lê Văn Hiểu
Từ 8h00” - Phòng họp 1
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH; Chủ tịch Công đoàn  bộ phận
Từ 14h00” - Phòng họp 1
Tổ chức kết nạp Đảng cho sinh viên
Ông Nguyễn Lâm Huy
Khách mời; Toàn thể Đảng viên chi bộ phòng CT HSSV
Từ 14h00”- phòng 105 Nhà TV
Kiểm điểm Chi bộ KH-TC; TC-ĐN  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Nguyễn T Hồng Ngọc
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ KH-TC; TC-ĐN
Từ 14h00” – Phòng 409
Hội thi nét đẹp nữ sinh (thi năng khiếu)
Ông Lê Đình Cường
Ban giám khảo; Thi sinh dự thi
Từ 19h30” – Hội trường cs1
 
 
 
Thứ 5
Ngày 04/5
Chấm thi kết thúc học phần cho K56TCMN, TH
Ông Trần Anh Tư
Ban chỉ đạo; Cán bộ chấm thi
Từ 7h - Cả 2 cơ sở
Kiểm điểm Chi bộ HC-QT  theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ HC-QT
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Kiểm điểm Chi bộ ĐT-NCKH; KT-ĐBCLGD theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Văn Cầm
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ ĐT-NCKH; KT-ĐBCLGD
Từ 8h00”- Phòng 105 nhà TV
Họp BTV Đảng ủy    Ông Lưu Tiến Hưng                                    Các UVBTV Đảng ủy   Từ 14h00" - Phòng họp 1
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các UVBCH Đảng ủy
Từ 15h00” - Phòng họp 1
Chung kết Hội thi nét đẹp nữ sinh
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Toàn thể HSSV
Từ 19h30”- Hội trường cs1
 
 
 
Thứ 6
Ngày 05/5
Giao ban Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH, Trưởng các tổ chức đơn vị
Từ 8h00”- Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Tổng duyệt Đại hội Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
Ban tổ chức Đại hội Đoàn trường, cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn, Đội xung kích, Lễ tân, văn nghệ.
Từ 14h00”- Hội trường cs1
Kiểm điểm Chi bộ khoa GDTC-N-H theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Hồ T Việt Yến
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa GDTC-N-H
Từ 14h00”- Phòng 409
Thứ 7
Ngày 06/5
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ GDMN
Ông Nguyễn Viết Minh
Trung tâm ĐT&BD các GV tham gia giảng dạy
Từ 7h30” - Tại Hội trường cs2
Đại hội Đại biểu ĐTNCS HCM Trường phiên thứ 1
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; Đại biểu chính thức Đại hội
Từ 7h30”- Tại Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 07/5
Đại hội Đại biểu ĐTNCS HCM Trường phiên thứ 2
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; Đại biểu dự Đại hội
Từ 7h30”- Tại Hội trường CS1
                Trọng tâm:  - Triển khai chấm thi các môn tự luận K56
                                      - Các chi bộ kiểm điểm theo tinh thần NQ4
                                       - Đại hội Đoàn trường
                                               
               
              
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.