< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 38 - Từ ngày 30 tháng 4 năm 2018 đến ngày 06 tháng 5 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung),

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                        Tuần 38 - Từ ngày 30 tháng 4 năm 2018 đến ngày 06 tháng  5  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/4
Nghỉ lễ Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4
 
 
 
        Thứ  3
Ngày 01/5
Nghỉ lễ Ngày Quốc tê Lao động 01/5
 
 
 
Thứ  4
Ngày 02/5
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu tiến Hưng
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 03/5
Duyệt quyết toán tài chính năm 2017  (cả ngày)
Sở Tài chính
Đoàn công tác Sở Tài chính; đại diện BGH;
phòng KH-TC trường
Từ 8h00’- Phòng họp 1
        Thứ 6
Ngày 04/5
 
Duyệt quyết toán tài chính năm 2017 (cả ngày)
Sở Tài chính
Đoàn công tác Sở Tài chính; đại diện BGH;
phòng KH-TC trường
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Đoàn giám sát UBKT Đảng ủy Trường làm việc với Chi bộ khoa GDTC - Nghệ thuật
Đ/c Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo Quyết định số: 29-QĐ/UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa GDTC - Nghệ thuật
Từ 8h00’- Phòng họp 409
Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch 111/KHTU ngày 02/01/2018  Tỉnh ủy Nghệ An  Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy  Từ 13h30’- Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các Tổ chức TC - ĐN, KH -TC, HC - QT, ĐT - NCKH,
CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 16h00’- Phòng họp 1
        Thứ 7
Ngày 05/5
 Tham dự Hội thảo “Tự chủ Đại học, Cao đẳng  – cơ hội và thách thức  Trường Đại học Y khoa Vinh
 Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng;
đại diện lãnh đạo các Tổ chức: KH - TC, TC - ĐN,
Đào tạo NC - KH
 Từ 8h00’- Tại phòng họp 1, nhà Hiệu bộ Trường Đại học Y khoa Vinh
 Bế giảng lớp CBQLGD tại huyện Tương Dương
  Ông Lưu Tiến Hưng
 Theo Quyết định
  Từ 14h00' - Phòng Giáo dục huyện Tương Dương
Chủ nhật
Ngày 06/5
 
 
 
 
 
Trọng tâm: Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2 K37, K38 hệ Cao đẳng chính quy.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.