< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 39 - Từ ngày 07 tháng 5 năm 2018 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018 (có điều chỉnh,có bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 39 - Từ ngày 07 tháng 5 năm 2018 đến ngày 13 tháng  5  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/5
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra  giám sát, kỷ luật năm 2018 (cả ngày)
Thành ủy Vinh
Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm , các ủy viên UBKT Đảng ủy
Từ 7h00’ - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Vinh
       Thứ  3
Ngày 08/5
Họp các tổ công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Tổ trưởng các tổ, Tổ thư ký
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp lớp trưởng các lớp  Ông Trần Anh Tư  Phòng Công tác HSSV; Lớp trưởng các khóa. Mời Bí thư chi đoàn các lớp Từ 9h30’ - Hội trường cơ sở 1
Đoàn cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Bolikhamxay thăm và làm việc với Nhà trường  Ông Trần Anh Tư  Lãnh đạo các tổ chức: Đào tạo NCKH; Công tác HSSV; THCS; BQLKTX; KH-TC; HC - QT   Tư 14h00’-Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 09/5
Tham dự Họp Ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi THPT Quốc gia năm 2018
Đ/c Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch
UBND Tỉnh
 Ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng
Từ 9h30’ - Văn phòng UBND Tỉnh
 
 
Thứ  5
Ngày 10/5
Họp BCH Đảng bộ
Đ/c Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng bộ Trường
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Giao ban cơ quan phiên tháng 5/2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức CT - XH; Văn phòng Đảng ủy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 Tham dự chương trình giao lưu Dân ca Ví, Dặm và tuyên dương sinh viên tiêu biểu  Trường Đại học Y khoa Vinh  BGH; đại diện các tổ chức: Phòng công tác HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên  Từ 19h30’-Tại Hội trường Trung tâm Học liệu và Thư viện Trường ĐHYK Vinh
     
 
        Thứ 6
Ngày 11/5
 
Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương
Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng;
đ/c Nguyễn Văn Dũng phòng TC - ĐN
Từ 8h00’ - Hội trường khách sạn Giao tế
Họp BCH Đoàn trường mở rộng  Ông Trần Hải Hưng
 Các UVBCH Đoàn trường, Bí thư liên chi đoàn, Đội trưởng các đội tình nguyện. Mời trợ lý thanh niên
 Từ 9h30’ - Phòng 105 nhà Thư viện
 Họp tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức và các tổ chức  Ông Lưu Tiến Hưng  
Theo Quyết định số 609/QĐ-CĐSP ngày 08/9/2017;
Mời đ/c Nguyễn Văn Thành - Phó phòng HC-QT
 Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp đánh giá về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ trong Nhà trường     Phòng HC - QT  Mời lãnh đạo các tổ chức: KH -TC, TC - ĐN, BQLKTX  Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Lễ chia tay giảng đường khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
 
Khách mời; toàn thể viên chức khoa Tiểu học; HSSV năm cuối
Từ 16h00’ - Hội trường
cơ sở 1
       
      Thứ 7
Ngày 12/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 13/5
 
 
 
 
 
Trọng tâm:      Thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 2 K37, K38 hệ Cao đẳng chính quy.
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.