< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 40 - Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017 ( Có bổ sung)

                             UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                              LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 40 - Từ ngày 15 tháng  5 năm 2017 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017 (có bổ sung)
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
Thứ 2
Ngày 15/5
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban thường vụ Đảng ủy
Từ 9h00’ – Phòng họp 1
Họp BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi THPT quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018
Ông Lê Minh Thông
- Phó CTUBND Tỉnh
Hiệu trưởng
Từ 14h00’ – Văn phòng UBND Tỉnh
 
 
Thứ 3
Ngày 16/5
Hội nghị cốt cán mở rộng xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 7h30’ – Hội trường 1
Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành Đảng ủy
Từ 8h30’ – Phòng họp 1
Hội nghị cốt cán xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; bàn về vị trí việc làm
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Trưởng các đơn vị
Từ 9h30’ – Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 17/5
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 18/5
Họp Ban xây dựng chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số: 198/QĐ-CĐSP  ngày 8/5/2017
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp BCH Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
Ban chấp hành Đoàn trường khóa XV; Bí thư các LCĐ; mời trợ lý thanh niên các khoa
Từ 14h00’ – P.105 Nhà TV
Họp Bí thư, Lớp trưởng các lớp
Ông Nguyễn Lâm Huy
Bí thư, lớp trưởng các lớp
Từ 15h30’ – Hội trường CS1
Lễ “ Chia tay giảng đường” khoa Ngoại Ngữ
Ông Phạm Anh Tuấn
Toàn thể CBGV và sinh viên khoa Ngoại ngữ
Từ 19h00’ – Hội trường CS1
Lễ “ Chia tay giảng đường” khoa GDTH
Bà Vũ Anh Hoa
Toàn thể CBGV và sinh viên khoa GDTH
Từ 16h00” – Hội trường CS2
Thứ 6
Ngày 19/5
Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017  Sở Giáo dục & Đào tạo  Ban giám hiệu; Lãnh đạo phòng: KH-TC; TC-ĐN; ĐT-NCKH      Từ 7h15" - Tại Sở GD&ĐT
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 20/5
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 21/5
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Thi kết thúc học phần lần 1 – K36, K37 Hệ CĐ chính quy;
                                - Rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020.                                           
               
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.