< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 41 - Từ ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018 (có bổ sung)

    
                               UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 41 - Từ ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến ngày 27 tháng  5  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/5
Họp về công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH; TC-ĐN; KH-TC; HC-QT. Trưởng các khoa: THCS; Tiểu học; Mầm non; TT TV-TB; Thư ký Hội thảo
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Tổng duyệt Liên hoan nhóm nhảy, nhóm múa HSSV Nghệ An
Ông Trần Hải Hưng
Các nhóm nhảy tham gia Liên hoan, BCH Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường; Đội văn nghệ, Đội Xung kích, Lễ tân Đoàn trường
Từ 18h30’ - Hội trường CS1
   Thứ  3
Ngày 22/5
Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên chi đoàn, Đội trưởng các đội tình nguyện trực thuộc
Từ 14h30’ - P.105 nhà TV
Họp Ban chấp hành Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
Uỷ viên BCH Đoàn trường
Từ 15h30’ - P.105 nhà TV
Liên hoan Nhóm nhảy, nhóm múa HSSV Nghệ An
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời, BCH Đoàn trường, BTK Hội sinh viên trường, BCH các Liên chi đoàn, Liên chi hội; BCH các Chi đoàn. CBGV, HSSV quan tâm.
Từ 19h30’ - Hội trường CS1
Thứ  4
Ngày 23/5
Họp về công tác Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: KH -TC; TC - ĐN; ĐT - NCKH; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 24/5
Thẩm định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm học
2018 - 2019
Sở GD&ĐT Nghệ An
BGH; Trưởng các tổ chức: KH-TC; TC-ĐN; ĐT-NCKH; Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; HC-QT.  đ/c Chu Tuấn Anh, PTP .KH-TC.
Từ 15h20’ - Hội trường nhà B, Văn phòng Sở GD&ĐT
    Th 6
Ngày 25/5
 
Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp Trường
Ông Trần Anh Tư
BTC Hội thảo; Lãnh đạo Phòng HC - QT, Trung tâm TV-TB
Từ 8h00’ - Hội trường CS1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2017 -2018 cho học sinh K57 hệ Trung cấp
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 122/QĐ-CĐSPNA ngày 16/3/2018
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
    Thứ 7
Ngày 26/5
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay
Ông Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng
Đại biểu khách mời; BTC Hội thảo; Trưởng, phó các tổ chức; Giảng viên toàn Trường (có thông tri triệu tập).
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
Duyệt Văn nghệ Đại hội Hội sinh viên Trường khóa VII
Ông Lê Đình Cường
Đội Văn nghệ; Ban Thư ký Hội sinh viên
Từ 15h00’ - Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 27/5
Đại hội Hội sinh viên Trường khóa VII (Phiên thứ nhất)
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Đại biểu các liên chi Hội
Từ 7h00’ - Hội trường CS1
Đại hội Hội sinh viên Trường khóa VII (Phiên thứ hai)
Ông Lê Đình Cường
Khách mời; Đại diện lãnh đạo  các tổ chức, tổ chức CT - XH; Đại biểu các liên chi Hội
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
Trọng tâm:      - Tổ chức thi kết thúc học phần K39CĐ, CĐLT, K58TC
                         - Tổ chức Kỳ phụ cho HS K57 TCMN, TH  
                                                          
                         

.
 
                                                    
                                                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.