< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 42 - Từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 03 tháng 6 năm 2018 (có điều chỉnh, bổ sung)

 
                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 42 - Từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 03 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/5
Bốc thăm thi tốt nghiệp K57 Trung cấp
Ông Trần Anh Tư
Phòng ĐT-NCKH; Học sinh K57 trung cấp Mầm non, Tiểu học
Từ 8h00 - Hội trường CS1
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
Từ 14h00’- Phòng họp 1
      
       Thứ  3
Ngày 29/5
Họp Giao ban công tác học sinh, sinh viên
Ông Trần Anh Tư
Phòng CT HSSV; Đại diện Đoàn TN, Hội SV, Ban QLKTX;
Trợ lý tổ chức các khoa: THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non.
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh K57 Trung cấp
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 326/QĐ-CĐSP ngày 07/5/2018
Từ 14h00’- Phòng họp 1
BGH làm việc với Trung tâm - ĐTBD Nghiệp vụ và Kỹ năng mềm
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Lãnh đạo các phòng: TC - ĐN, KH - TC; Giám đốc,
Phó Giám đốc TT ĐTBDNV&KNM; Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn khoa GDTC - NT; Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa GDTC - NT.
Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 30/5
Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp Bồi dưỡng năng khiếu Hè 2018
Ông Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định
Từ 14h30’- Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c BTV Đảng ủy; mời đ/c Nguyễn Văn Dũng -
Phòng TC-ĐN
Từ 15h00’- Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 31/5
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 321/QĐ-CĐSP ngày 07/5/2018
Từ 7h30’ - Nhà D
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
 
Th 6
Ngày 01/6
 
Họp Ban triển khai công tác bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và Phổ thông
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban triển khai theo QĐ số 244/QĐ-CĐSP ngày 05/4/2018
Từ 8h00’ - P. 105 Nhà TV
Họp toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và Phổ thông
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban triển khai theo QĐ số 244/QĐ-CĐSP ngày 05/4/2018; các giảng viên tham gia giảng dạy đợt 1
Từ 9h00’ - P. 105 Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:
TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
       Thứ 7
Ngày 02/6
Tham dự Lễ ra mắt Trung tâm kiểm định CLGD Trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
Hiệu trưởng; Đ/c Nguyễn Kim Hải - Trưởng phòng Thanh tra ĐBCLGD
Từ 9h00’ - Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành, Trường ĐHV
Chủ nhật
Ngày 03/6
 
 
 
 
Trọng tâm:      Chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp cho học sinh K57 Trung cấp
Lưu ý:             Các tổ chức, tổ chức CT-XH nạp Báo cáo tháng 5/2018 về phòng HC-QT./.
                                                .
 
                                                          
                       
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.