< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 42 - Từ ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 42 - Từ ngày 29 tháng  5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 29/5
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 9h00’ -  Phòng họp 1
 
 
Thứ 3
Ngày 30/5
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông: Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 15h30’ -  Phòng họp 1
 
 
 
Thứ 4
Ngày 31/5
 
 
Bốc thăm môn thi Thực hành nghề nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học Ông Trần Anh Tư
Ban tổ chức; Học sinh K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học
Từ 7h30’ -  Hội trường 1 và
Hội trường 2
Họp bàn về Quy hoach tổng thể cơ sở 2 Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: KH-TC; HC-QT; TC-ĐN
CT Công đoàn Trường; Đ/c Lê Văn Hiểu; Đơn vị Quy hoạch
Từ 8h00' - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020,
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 14h00’ - Hội trường 1
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy
Ông: Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành đảng ủy
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến về công tác quy hoạch CBQL cấp ủy nhiệm kỳ  2020-2025
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 16h00’ - Hội trường 1
 
 
Thứ 5
Ngày 01/6
Tổng kết năm học 2016-2017 Bộ môn QP-AN   Ông Nguyễn Thế Cường             Khách mời; Toàn thể CBGV Bộ môn QP-AN   Từ 14h00' - VP bộ môn QP-AN
Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 11/QĐ-CĐSP  ngày 06/01/2017
Từ 14h00’ -  Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 cho HSSV
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 16h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 02/6
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 phòng HC-QT   Ông Nguyễn Đăng Khoa  Khách mời; Toàn thể CB,VC phòng HC-QT  Từ 15h00' - Phòng 105 nhà thư viện
Thứ 7
Ngày 03/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/6
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học;
                        - Các tổ chức, đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.
                                 
Lưu ý:                    - Các khoa, bộ môn vào điểm, xử lý điểm K36, K37 hệ Cao đẳng, lọc danh sách thi lần 2 về phòng Khảo thí-ĐBCLGD;
                                - Chuẩn bị các điều kiện thi lần 1 cho K38 CĐ, CĐLT, K57 Trung cấp;
                                - Các đơn vị nạp báo cáo tháng 5/2017 về Phòng HC-QT.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.