< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 42 - Từ ngày 29 tháng 5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 42 - Từ ngày 29 tháng  5 năm 2017 đến ngày 4 tháng 6 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ 2
Ngày 29/5
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng
Từ 9h00’ -  Phòng họp 1
 
 
Thứ 3
Ngày 30/5
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông: Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 15h30’ -  Phòng họp 1
 
 
 
Thứ 4
Ngày 31/5
 
 
Bốc thăm môn thi Thực hành nghề nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học Ông Trần Anh Tư
Ban tổ chức; Học sinh K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học
Từ 7h30’ -  Hội trường 1 và
Hội trường 2
Họp bàn về Quy hoach tổng thể cơ sở 2 Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: KH-TC; HC-QT; TC-ĐN
CT Công đoàn Trường; Đ/c Lê Văn Hiểu; Đơn vị Quy hoạch
Từ 8h00' - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch CBQL cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020,
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 14h00’ - Hội trường 1
Họp Ban Chấp hành Đảng ủy
Ông: Lưu Tiến Hưng
Ban chấp hành đảng ủy
Từ 15h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt xin ý kiến về công tác quy hoạch CBQL cấp ủy nhiệm kỳ  2020-2025
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; giảng viên chính và tương đương
Từ 16h00’ - Hội trường 1
 
 
Thứ 5
Ngày 01/6
Tổng kết năm học 2016-2017 Bộ môn QP-AN   Ông Nguyễn Thế Cường             Khách mời; Toàn thể CBGV Bộ môn QP-AN   Từ 14h00' - VP bộ môn QP-AN
Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 11/QĐ-CĐSP  ngày 06/01/2017
Từ 14h00’ -  Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2016-2017 cho HSSV
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 16h00’ -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 02/6
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 phòng HC-QT   Ông Nguyễn Đăng Khoa  Khách mời; Toàn thể CB,VC phòng HC-QT  Từ 15h00' - Phòng 105 nhà thư viện
Thứ 7
Ngày 03/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/6
 
 
 
 
               
Trọng tâm:            - Chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp cho K56 Trung cấp Mầm non, Tiểu học;
                        - Các tổ chức, đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.
                                 
Lưu ý:                    - Các khoa, bộ môn vào điểm, xử lý điểm K36, K37 hệ Cao đẳng, lọc danh sách thi lần 2 về phòng Khảo thí-ĐBCLGD;
                                - Chuẩn bị các điều kiện thi lần 1 cho K38 CĐ, CĐLT, K57 Trung cấp;
                                - Các đơn vị nạp báo cáo tháng 5/2017 về Phòng HC-QT.
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.