< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 44- Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 18/6/2017 (có sửa đổi bổ sung)

                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                             LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                         Tuần 44 - Từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến ngày 18 tháng 6 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
Thứ 2
Ngày 12/6
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  khoa GDTH
Bà Vũ Anh Hoa
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 7h30’- VP  khoa GDTH
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  khoa GDMN
Bà Nguyễn Quý Hoa
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 7h30’- VP  khoa GDMN
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  BQL Ký túc xá
Ông Đậu Anh Tuấn
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’- VP Ký túc xá
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  phòng KH-TC
Bà Nguyễn Hồng Ngọc
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’- VP KH-TC
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  phòng TC-ĐN
Ông  Nguyễn Văn Dũng
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 14h00’- VP TC-ĐN
 
Thứ 3
Ngày 13/6
Họp BTV, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c  BTV; BGH
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  khoa GDTC - Nhạc - Họa
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 7h30’ - Phòng 105 nhà TV
 
 
 
Thứ 4
Ngày 14/6
 
 
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  phòng
ĐT - NCKH
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 7h30’- VP ĐT-NCKH
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017  phòng KT-ĐBCLGD
Ông  Nguyễn Văn Cầm
Khách mời; Toàn thể viên chức đơn vị
Từ 7h30’- VP KT-ĐBCLGD
Tập huấn công tác làm nhiệm vụ thi THPT quốc gia năm 2017
Ông Lưu Tiến Hưng
Các viên chức làm nhiệm vụ thi THPT quốc gia năm 2017 theo Quyết định số: 319/QĐ.CĐSP ngày 07/6/2017
Từ 14h00” – Hội trường CS1
Thứ 5
Ngày 15/6
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c ủy viên BCH Đảng ủy
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 16/6
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, Khảo thí,
CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
 
 
Thứ 7
Ngày 17/6
Tập huấn tình nguyện hè 2017
Ông Trần Hải Hưng
Ban chỉ đạo chiến dịch; Tình nguyện viên
Từ 7h30’ - Hội trường CS1 (cả ngày)
Tập trung học viên lớp K57A TCMN (VLVH) để kiểm tra hồ sơ và phổ biến kế hoạch, nội dung thi tốt nghiệp
Ông Nguyễn Viết Minh
Đại diện BCN khoa GDMN; các phòng: Thanh tra GD, CT HSSV (TT ĐT-BD chủ trì)
Từ 8h00’- Tại TT GDTX Yên Thành
Chủ nhật
Ngày 18/6
Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2017
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; Ban chỉ đạo chiến dịch; Tình nguyện viên
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
               
                               Trọng tâm:- Thi HK 2, lần 1 cho HS, SV năm nhất K38 CĐ
 - Thi lại kỳ 2 - K36 CĐ
               - Hoàn  tất các khâu của thi TN K56 TCMN, TCTH
                                 
              
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.