< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 45 - Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng 6 năm 2018 (có sửa đổi, bổ sung)

    
                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 45 - Từ ngày 18 tháng 6 năm 2018 đến ngày 24 tháng  6  năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 18/6
Đoàn kiểm tra LĐLĐ Tỉnh kiểm tra chấp hành  Điều lệ Công đoàn Trường (cả ngày)
Đoàn kiểm tra
LĐLĐ Tỉnh
BGH; BVT Công đoàn; Trưởng các tiểu ban trực thuộc Công đoàn
Từ 7h30’ - Phòng họp 409
Công an TP Vinh kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu theo Kế hoạch 557/CATP -QLHC
Đoàn kiểm tra
Công an TP Vinh
Hiệu trưởng; Lãnh đạo phòng HC-QT; chuyên viên phụ trách văn thư trường.
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 19/6
Đoàn kiểm tra LĐLĐ Tỉnh kiểm tra chấp hành  Điều lệ Công đoàn Trường (cả ngày)
Đoàn kiểm tra
LĐLĐ Tỉnh
 Các UVBCH Công đoàn Trường
Từ 7h30’ - Phòng họp 409
 
Thứ  4
Ngày 20/6
Đảng ủy xã Hưng lộc tổ chức Hội nghị trao tặng Huy hiệu Đảng (mượn địa điểm tổ chức)
Đảng ủy xã Hưng Lộc
 
Từ 7h00’ - Hội trường 1
       
 
       Thứ  5
Ngày 21/6
Hội nghị BCH Đảng ủy lần thứ 1
Ông Lưu Tiến Hưng
UVBCH Đảng ủy
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; Trưởng các tổ chức; tổ chức CT-XH
Từ 7h45’ - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy lần thứ 2 giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
UVBCH Đảng ủy
Từ 8h15’ - Phòng họp 1
Hội nghị cốt cán giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; Trưởng, Phó các tổ chức; tổ chức
CT - XH
Từ 8h30’ - Phòng họp 1
Hội nghị BCH Đảng ủy lần 3 biểu quyết giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
UVBCH Đảng ủy
Từ 8h45’ - Phòng họp 1
Tập huấn nghiệp vụ coi thi THPT Quốc gia năm 2018
Phòng ĐT-NCKH
Cán bộ tham gia coi thi THPT Quốc gia năm 2018
Từ 9h00’ - Hội trường 1
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 22/6
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức:TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV,
TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số: 440/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn năm học 2017- 2018
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCH; Chủ tịch công đoàn các bộ phận
Từ 14h00’ - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 23/6
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 24/6
 
 
 
 
           
Lưu ý:             Viên chức làm nhiệm vụ thanh tra, xem thi THPT Quốc gia 2018 thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và đảm bảo an toàn.        
 
.
                                                     
                                                                                   
                         
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.