< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 48 - Từ ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018 ( có điều chỉnh, bổ sung)

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 48 - Từ ngày 09 tháng 7 năm 2018 đến ngày 15 tháng 7 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/7
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 10/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
     Thứ  4
Ngày 11/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  5
Ngày 12/7
Khai mạc lớp Cán bộ quản lý Giáo dục tại Nam Đàn
Ông Trần Anh Tư
BGH; Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Từ 7h30 – Tại trường Tiểu học Làng Sen
Thứ 6
Ngày 13/7
 
Họp về điều hòa lao động; Công tác giảng dạy chức danh nghề nghiệp.
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM, khoa THCS, khoa Tiểu học, khoa Mầm non, khoa Ngoại ngữ, khoa LLCT-TLGD, khoa GDTC-NT
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Họp về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, khoa THCS, khoa Ngoại ngữ; Mời đ/c Hải phòng ĐT-NCKH
Từ 9h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 713/QĐ-CĐSPNA ngày 25/10/2017
Từ 10h00’ - Phòng họp 1
Tham dự Họp giao ban bí thư các TCCS đảng khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp
 Thành ủy Vinh
 Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng ủy
 Từ 14h00’ - Phòng họp số 2, Thành ủy Vinh
Gặp mặt viên chức nghỉ hưu đợt 1 năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Chủ tịch Công đoàn Trường; Lãnh đạo các tổ chức:
GDTC - NT, Tiểu học, HC - QT, TC – ĐN; viên chức nghỉ hưu theo Giấy mời
Từ 16h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 14/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 15/7
 
 
 
 
 
Trọng tâm:       Giảng dạy các lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên lần 2 đợt 1 năm 2018.
 
 
                                                               
                              
 
                                                  
                           
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.