< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 48- Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017 ( có sửa đổi, bổ sung) )

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHỆ AN                         Tuần 48 - Từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
 
 
 
 
 
Thứ  2
Ngày 10/7
BTV Công đoàn trường làm việc với Chi ủy Hành chính- Thanh tra- Thư viện
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Chi ủy Hành chính- Thanh tra- Thư viện; Mời: đ/c Lê Văn Hiểu (HC-QT), đ/c Nguyễn Thị Hương Sen (TV-TB), đ/c Lê Thị Na (Thanh tra)
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
BTV Công đoàn trường làm việc với Chi ủy Khoa THCS
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Chi ủy Khoa THCS; Mời: đ/c Trần Thị Cẩm Thơ, đ/c Nguyễn Thị Hương Trà, đ/c Đàm Giang
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
BTV Công đoàn trường làm việc với Chi ủy Khoa LLCT&TLGD
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Chi ủy Khoa LLCT&TLGD; Mời: đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương,
đ/c Trần Quang Vinh
Từ 8h30’- Phòng họp 1
BTV Công đoàn trường làm việc với Chi ủy Khoa GDTC&Nghệ Thuật
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Chi ủy GDTC&Nghệ Thuật; Mời: đ/c Ngô Minh Viên, đ/c Hoàng Thanh Hải
Từ 9h00’- Phòng họp 1
BTV Công đoàn trường làm việc với Bí thư Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Bí thư Trung tâm
ĐT-BDNV&KNM
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
BTV Công đoàn trường làm việc với Chi ủy Khoa Tiểu học
Bà Lê Thị Lệ Hà
Đại diện BTV Công đoàn trường; Chi ủy Khoa Tiểu học; Mời đ/c Nguyễn Thị Nga (Khoa Tiểu học)
Từ 10h00’-Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 11/7
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  4
Ngày 12/7
Họp BCH Công đoàn trường mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các ủy viên BCH Công đoàn trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 13/7
Chi bộ, Khoa THCS họp xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020, quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2017-2022
Bà Tạ Thanh Hà
Toàn thể viên chức Khoa THCS
Từ 14h00’- VP Khoa
 
 
Thứ  6
Ngày 14/7
Họp Ban thường vụ Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV Đảng ủy, BGH
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường Ông Lưu Tiến Hưng BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị:TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH;CT HSSV Từ 9h00' - Phòng họp1
Họp Hội đồng Tuyển sinh Ông Lưu Tiến Hưng  Theo Quyết đinh số: 119/QĐ-CĐSP ngày 04/4/2017 Từ 10h00'- Phòng họp1
 
Thứ  7
Ngày 15/7
Tập trung học viên lớp ĐHSP Tiếng Anh (VLVH) và ĐHSP Mầm non (VLVH)
Ông Nguyễn Lâm Huy
Đại diện trường ĐH Vinh và Trung tâm
ĐT-BDNV&KNM
Từ 7h30’ – Cơ sở 2
Bắt thăm đề thi tốt nghiệp môn thực hành nghề nghiệp cho K57 TCMN (VLVH) tại huyện Yên Thành và Đô Lương
Ông Nguyễn Lâm Huy
Đại diện phòng Đào tạo – NCKH và Trung tâm
ĐT-BDNV&KNM
Từ 7h30’ – Huyện
Yên Thành
Từ 14h00’ – Huyện
Đô Lương
Chủ nhật
Ngày 16/7
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Chấm thi học phần kỳ II năm học 2016-2017;
                                - Tổ chức dạy, học kỳ phụ cho HSSV các khóa;
                                - Xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020;
                                - Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý thuộc trường giai đoạn 2017-2022;                                          
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.