< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 49 -Từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018 (có bổ sung)

                                                           
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 49 - Từ ngày 16 tháng 7 năm 2018 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 16/7
Họp Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Ban giám hiệu làm việc với giảng viên bổ sung giảng dạy chuẩn chức danh nghề nghiệp
Ông Trần Anh Tư
Đại diện lãnh đạo các tổ chức: ĐT-NCKH, TC-ĐN, HC-QT, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; các giảng viên bổ sung giảng dạy chuẩn chức danh nghề nghiệp
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 17/7
Tham dự Hội nghị cốt cán thành phố Vinh đê thực hiện quy trình về Công tác cán bộ
Thành ủy Vinh
Đ/c Trần Anh Tư - UVBTV - Phó Hiệu trưởng
Từ 7h30’- Tại Trung tâm Hội nghị thành phố - Số 25 Lê Mao
Họp BCH Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các UVBCH Công đoàn trường
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
     Thứ  4
Ngày 18/7
Họp Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 504/QĐ-CĐSP ngày 18/7/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  5
Ngày 19/7
Tham dự Hội nghị phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới
Trường Đại học Vinh
Ông Lưu Tiến Hưng – Hiêu trưởng
Từ 14h00’- Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh.
Thứ 6
Ngày 20/7
 
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đảng bộ Đ/c Lưu Tiến Hưng Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Từ 15h30’- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 21/7
Thi kết thúc học phần lớp Nghiệp vụ và Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non trường Tư thục (cả  ngày)
 Ông Trần Anh Tư
 Trung tâm ĐT-BDNV&KNM;  học viên lớp Nghiệp vụ và Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ Mầm non 
 Từ 7h00’ - Phòng học 302 -Cơ sở 2
Chủ nhật
Ngày 22/7
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                        
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.