< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 49 - Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

 
                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHỆ AN                         Tuần 49 - Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ 2
Ngày 17/7
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp Mầm non Yên Thành, Đô Lương
 
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c BTV Đảng ủy
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
 
Thứ  3
Ngày 18/7
Học tập, quán triệt  Nghị quyết  Hội nghị BCHTrung ương  lần thứ 5 (khóa XII) của Đảng
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy
Từ 7h30’ - Trung tâm
Hội nghị TP Vinh
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch; Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng , phó các tổ chức (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm); Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Bí thư, P.Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban TTND; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội sinh viên
 
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
 
 
Thứ  4
Ngày 19/7
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Hiệu trưởng, các P. Hiệu trưởng
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
 Đảng ủy; BGH; Trưởng , Phó các  Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm; Chủ tịch, P. Chủ tịch Công đoàn; Đoàn TN; Hội CCB; Hội Sinh viên; Bí thư; P. Bí thư chi bộ; Giảng viên chính và tương đương
 
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
Họp BGH giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 15h00’- Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng các  Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm
Từ 16h00’- Phòng họp 1
Họp BGH giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 16h30’- Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 20/7
Thi Tốt nghiệp Trung cấp Mầm non tại Yên Thành, Đô Lương
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 7h30’-Tại  điểm  thi
Họp Thi đua, khen thưởng khối các trường ĐH, CĐ trên địa bàn
Nghệ An
Khối trưởng khối
Thi đua
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; Đ/c Trần Thương Hiền chuyên viên Thi đua
Từ 14h00’ -  Đại học Vinh
Thứ  6
Ngày 21/7
 Thi Tốt nghiệp  lớp đào tạo Tiếng việt cơ sở cho lưu học sinh Lào  Ông Trần Anh Tư  Theo Quyết định; Ban coi thi  Từ 7h00' - Đại học CN Vinh
Ban giám hiệu làm việc với Trung tâm ĐTBDNV và KNM
Ông Trần Anh Tuấn
Viên chức  Trung tâm ĐT BDNV và KNM; Đại diện lãnh đạo các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, TT-ĐBCLGD
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 22/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 23/7
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017
- Tổ chức dạy, học kỳ phụ cho HSSV các khóa
- Xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020
- Xây dựng quy hoạch cán bộ quản ký thuộc trường giai đoạn 2017-2020
- Các tổ chức phân công giảng dạy và nạp văn bản về phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 20/7                                  
                         
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.