< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 49 - Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 23/7/2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

 
                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                     LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  NGHỆ AN                         Tuần 49 - Từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ 2
Ngày 17/7
Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp Trung cấp Mầm non Yên Thành, Đô Lương
 
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Đ/c BTV Đảng ủy
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
 
 
Thứ  3
Ngày 18/7
Học tập, quán triệt  Nghị quyết  Hội nghị BCHTrung ương  lần thứ 5 (khóa XII) của Đảng
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy
Từ 7h30’ - Trung tâm
Hội nghị TP Vinh
Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các Chi bộ; Chủ tịch; Phó Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng , phó các tổ chức (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm); Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Bí thư, P.Bí thư Đoàn trường; Trưởng ban TTND; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội sinh viên
 
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
 
 
 
Thứ  4
Ngày 19/7
Họp BTV Đảng ủy, BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Hiệu trưởng, các P. Hiệu trưởng
Từ 9h30’- Phòng họp 1
Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
 Đảng ủy; BGH; Trưởng , Phó các  Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm; Chủ tịch, P. Chủ tịch Công đoàn; Đoàn TN; Hội CCB; Hội Sinh viên; Bí thư; P. Bí thư chi bộ; Giảng viên chính và tương đương
 
Từ 14h00’ - Hội trường CS1
Họp BGH giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 15h00’- Phòng họp 1
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy; BGH; Trưởng các  Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm
Từ 16h00’- Phòng họp 1
Họp BGH giới thiệu Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban giám hiệu
Từ 16h30’- Phòng họp 1
 
Thứ  5
Ngày 20/7
Thi Tốt nghiệp Trung cấp Mầm non tại Yên Thành, Đô Lương
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định
Từ 7h30’-Tại  điểm  thi
Họp Thi đua, khen thưởng khối các trường ĐH, CĐ trên địa bàn
Nghệ An
Khối trưởng khối
Thi đua
Đ/c Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng; Đ/c Trần Thương Hiền chuyên viên Thi đua
Từ 14h00’ -  Đại học Vinh
Thứ  6
Ngày 21/7
 Thi Tốt nghiệp  lớp đào tạo Tiếng việt cơ sở cho lưu học sinh Lào  Ông Trần Anh Tư  Theo Quyết định; Ban coi thi  Từ 7h00' - Đại học CN Vinh
Ban giám hiệu làm việc với Trung tâm ĐTBDNV và KNM
Ông Trần Anh Tuấn
Viên chức  Trung tâm ĐT BDNV và KNM; Đại diện lãnh đạo các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, TT-ĐBCLGD
Từ 7h30’ - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 22/7
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 23/7
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017
- Tổ chức dạy, học kỳ phụ cho HSSV các khóa
- Xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020
- Xây dựng quy hoạch cán bộ quản ký thuộc trường giai đoạn 2017-2020
- Các tổ chức phân công giảng dạy và nạp văn bản về phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 20/7                                  
                         
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.