< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 50 - từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

 
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                       Tuần 50 - Từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/7
Tổ chức cho CBVC nghỉ hưu năm 2017 đi nghỉ dưỡng tại Cửa Lò
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các CBVC nghỉ hưu năm 2017 theo Giấy mời; Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC - QT, TC - ĐN
Từ 15h00’ - Cơ sở 1
 
 
Thứ  3
Ngày 25/7
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cho HS Lào (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ – Nhà C
Lễ kỷ niệm 70 năm  ngày Thường binh - Liệt sỹ ; Thăm và tặng quà  thân nhân các  gia đình Thương binh, Liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn  tại xã Hưng Lộc.
 
UBND xã Hưng Lộc
Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC- QT, TC - ĐN
Từ 7h30’ – Hội trường lớn UBND xã Hưng Lộc
Thăm và tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Sáu nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC- QT, TC – ĐN, Đoàn TN
Từ 15h00’ - Xã Hưng Đông
Thứ  4
Ngày 26/7
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cho HS Lào (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ – Nhà C
Thứ  5
Ngày 27/7
Duyệt văn nghệ chuẩn bị Lễ Bế giảng lớp Lào
Bà Tạ Thanh Hà
Đội văn nghệ
Từ 15h00’ – Hội trường 1
 
 
Thứ  6
Ngày 28/7
Ban giám hiệu làm việc với các Khoa
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Khoa; Mời các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC, Trung tâm ĐT BD nghiệp vụ và KNM
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy    Ông Lưu Tiến Hưng                        Các ủy viên BTV Đảng ủy  Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
 
Thứ  7
Ngày 29/7
Đồng môn Sư phạm liên khu 4 tổ chức gặp mặt thường niên
Ông Nguyễn Xuân Trạch
Khách mời; các thầy, cô đồng môn Sư phạm liên khu 4
Từ 8h00’ – Hội trường 2
Lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BGH; BQL các lớp học sinh Lào; Trưởng các tổ chức đơn vị; Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia giảng dạy; học sinh Lào
Từ 9h00’ – Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 30/7
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Thi tốt nghiệp lớp đào tạo Tiếng Việt cho học sinh Lào;
                                - Chấm thi kết thúc học phần lần 2 năm 1; các lớp
                                               
Lưu ý:                     Các tổ chức, đơn vị nạp Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 6,7/2017 về phòng HC-QT./.
                    
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.