< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 50 - từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/7/2017 ( có điều chỉnh, bổ sung)

 
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                       Tuần 50 - Từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/7
Tổ chức cho CBVC nghỉ hưu năm 2017 đi nghỉ dưỡng tại Cửa Lò
Bà Lê Thị Lệ Hà
Các CBVC nghỉ hưu năm 2017 theo Giấy mời; Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC - QT, TC - ĐN
Từ 15h00’ - Cơ sở 1
 
 
Thứ  3
Ngày 25/7
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cho HS Lào (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ – Nhà C
Lễ kỷ niệm 70 năm  ngày Thường binh - Liệt sỹ ; Thăm và tặng quà  thân nhân các  gia đình Thương binh, Liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn  tại xã Hưng Lộc.
 
UBND xã Hưng Lộc
Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC- QT, TC - ĐN
Từ 7h30’ – Hội trường lớn UBND xã Hưng Lộc
Thăm và tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Sáu nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện: BGH, BTV Công đoàn Trường, phòng HC- QT, TC – ĐN, Đoàn TN
Từ 15h00’ - Xã Hưng Đông
Thứ  4
Ngày 26/7
Thi tốt nghiệp lớp đào tạo tiếng Việt cho HS Lào (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Theo quyết định
Từ 7h30’ – Nhà C
Thứ  5
Ngày 27/7
Duyệt văn nghệ chuẩn bị Lễ Bế giảng lớp Lào
Bà Tạ Thanh Hà
Đội văn nghệ
Từ 15h00’ – Hội trường 1
 
 
Thứ  6
Ngày 28/7
Ban giám hiệu làm việc với các Khoa
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Khoa; Mời các đơn vị: TC-ĐN, ĐT-NCKH, KH-TC, Trung tâm ĐT BD nghiệp vụ và KNM
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, ĐT-NCKH, CT HSSV, Trung tâm ĐTBD nghiệp vụ và KNM
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp BTV Đảng ủy    Ông Lưu Tiến Hưng                        Các ủy viên BTV Đảng ủy  Từ 15h30’- Phòng họp 1
 
 
Thứ  7
Ngày 29/7
Đồng môn Sư phạm liên khu 4 tổ chức gặp mặt thường niên
Ông Nguyễn Xuân Trạch
Khách mời; các thầy, cô đồng môn Sư phạm liên khu 4
Từ 8h00’ – Hội trường 2
Lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở
Ông Lưu Tiến Hưng
Khách mời; BGH; BQL các lớp học sinh Lào; Trưởng các tổ chức đơn vị; Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia giảng dạy; học sinh Lào
Từ 9h00’ – Hội trường 1
Chủ nhật
Ngày 30/7
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Thi tốt nghiệp lớp đào tạo Tiếng Việt cho học sinh Lào;
                                - Chấm thi kết thúc học phần lần 2 năm 1; các lớp
                                               
Lưu ý:                     Các tổ chức, đơn vị nạp Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 6,7/2017 về phòng HC-QT./.
                    
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.