< Trở về giao diện Mobile

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ I - TIẾNG VIỆT CƠ SỞ HỌC VIÊN LÀO KHOÁ 15

                                                    
 
THỨ/ NGÀY
THỜI GIAN
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ LƯỢNG
CB COI,
CHẤM THI
 
THỨ NĂM
29 - 03- 2018
 
 
7H00 - 11H00
VIẾT
TỰ LUẬN
08
14H00 - 17H00
ĐỌC, NGHE, NÓI
VẤN ĐÁP
09
THỨ SÁU
30 - 03 - 2018
7H00 - 11H00
ĐỌC, NGHE, NÓI
VẤN ĐÁP
 
09
 
              
  Điều động CB coi thi, chấm thi:
 - Coi thi viết (tự luận): Khoa THCS cử 02 GV (Trực tiếp dạy Tiếng việt K15 HV Lào), Khoa GDTH cử 02 GV trực tiếp dạy Tiếng Việt K15 HV Lào, Khoa LLCT - TLGD cử 02 CBCT, Khoa NN cử 02 CBCT.
- Chấm thi vấn đáp - thực hành: Khoa THCS cử 04 GV, Khoa GDTH cử 02 GV, Phòng ĐTNCKH cử 02 CB Khoa NN cử 2 CB làm nhiệm vụ gọi thí sinh vào phòng thi..
- Cán bộ chấm bài thi Viết - phân môn Tiếng Việt CS:  Khoa THCS cử 02 GV và Khoa GDTH cử 02 GV giảng dạy K15   HV Lào.
  - Danh sách cán bộ làm nhiệm vụ coi, chấm thi các đơn vị lập danh sách gửi về Phòng ĐT-NCKH vào ngày 26 tháng 3 năm 2018./.          
 
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An