< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 36 - Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017 (có bổ sung)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                Tuần 36 - Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 23 tháng 4 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/4
Họp Ban giám hiệu trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
UV Ban thường vụ
Từ 14h00’ – VP Công đoàn
Họp đội văn nghệ Đại hội Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đoàn trường; Đội văn nghệ Đoàn trường
Từ 17h00’ – Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 18/4
Họp BTC Festival sinh viên lần thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
Lãnh đạo phòng CT HSSV; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên
Từ 14h  - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 19/4
Hội thảo khoa học Khoa Tự nhiên
Ông Phạm Đình Hòa
Đại biểu; tác giả có bài viết; giáo viên khoa Tự nhiên
Từ 8h00’ – P.409
Họp Ban tổ chức Hội thi “Học sinh sinh viên về ATGT”
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh
Từ 8h00” – Phòng họp 1
Kiểm điểm  Chi bộ khoa Tự Nhiên theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Phạm Đình Hòa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Tự Nhiên
Từ14h00”- VP phòng khoa
Tự nhiên
Thứ 5
Ngày 20/4
Kiểm điểm  Chi bộ khoa Ngoại ngữ theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Ngoại ngữ
Từ 7h30’ – VP phòng khoa
Ngoại ngữ
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời, Toàn thể giảng viên khoa GDTC – Nhạc – Họa
Từ 7h30” – P. 105, Nhà TV
Hội thảo khoa học Khoa Xã hội
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Đại biểu; tác giả có bài viết; giáo viên khoa Xã hội; đại diện sinh viên khoa Xã hội
Từ 14h00’ – P.105, Nhà TV
Thứ  6
Ngày 21/4
Kiểm điểm Chi bộ phòng CT HSSV và Ban QL KTX theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ phòng CT HSSV và Ban QL KTX
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường;  Bí thư các liên chi đoàn trực thuộc; mời trợ lý thanh niên.
Từ 9h00’ – P.105, Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 22/4
Hiến máu tình nguyện
Ông Lê Đình Cường
BCH Hội sinh viên , các tình nguyện viên, CLB máu sống
Từ 7h 00” – Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 23/4
Tổ chức tư vấn Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ 2 hệ Cao đẳng
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số: 73/TB-CĐSP ngày 17/4/2017
Từ 7h30 – Hội trường CS1
Từ 14h00 – Hội trường CS2
                               
Lưu ý:                    - Các viên chức xem danh sách nâng lương đợt 1 năm 2017 tại Website trường;
                                - Từ Thứ 2 ngày 17/4/2017 Nhà trường chuyển sang giờ làm việc mùa hè theo Thông báo 65/TB-CĐSP ngày 10/4/2017;
- Các khoa, bộ môn tổ hợp đề, cùng biên bản nạp đề nạp về lãnh đạo trường qua phòng Khảo thí (K56 Trung cấp chậm nhất 17/4/2017; K36,37 Cao đẳng chậm  nhất là 25/4/2017)
                                - Các khoa, bộ môn nạp biên bản điều kiện dự thi, bảng điểm điều kiện về phòng Khảo thí (K56 Trung cấp chậm nhất 17/4/2017; K36,37 Cao đẳng chậm  nhất là 28/4/2017).
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.