< Trở về giao diện Mobile

Lich tuần 36 - Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017 (có bổ sung)

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                                       LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                                Tuần 36 - Từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến ngày 23 tháng 4 năm 2017
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/4
Họp Ban giám hiệu trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Hiệu trưởng; các phó Hiệu trưởng
Từ 8h00’ – Phòng họp 1
Họp Ban thường vụ Công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
UV Ban thường vụ
Từ 14h00’ – VP Công đoàn
Họp đội văn nghệ Đại hội Đoàn trường
Ông Trần Hải Hưng
BTV Đoàn trường; Đội văn nghệ Đoàn trường
Từ 17h00’ – Hội trường 1
Thứ  3
Ngày 18/4
Họp BTC Festival sinh viên lần thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
Lãnh đạo phòng CT HSSV; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên
Từ 14h  - Phòng họp 1
Thứ  4
Ngày 19/4
Hội thảo khoa học Khoa Tự nhiên
Ông Phạm Đình Hòa
Đại biểu; tác giả có bài viết; giáo viên khoa Tự nhiên
Từ 8h00’ – P.409
Họp Ban tổ chức Hội thi “Học sinh sinh viên về ATGT”
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết đinh
Từ 8h00” – Phòng họp 1
Kiểm điểm  Chi bộ khoa Tự Nhiên theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Phạm Đình Hòa
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Tự Nhiên
Từ14h00”- VP phòng khoa
Tự nhiên
Thứ 5
Ngày 20/4
Kiểm điểm  Chi bộ khoa Ngoại ngữ theo tinh thần Nghị quyết TW4
Bà Lê Thị Lệ Hà
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ khoa Ngoại ngữ
Từ 7h30’ – VP phòng khoa
Ngoại ngữ
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa
Bà Hồ Thị Việt Yến
Khách mời, Toàn thể giảng viên khoa GDTC – Nhạc – Họa
Từ 7h30” – P. 105, Nhà TV
Hội thảo khoa học Khoa Xã hội
Bà Tạ Thị Thanh Hà
Đại biểu; tác giả có bài viết; giáo viên khoa Xã hội; đại diện sinh viên khoa Xã hội
Từ 14h00’ – P.105, Nhà TV
Thứ  6
Ngày 21/4
Kiểm điểm Chi bộ phòng CT HSSV và Ban QL KTX theo tinh thần Nghị quyết TW4
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban chỉ đạo; Đảng viên Chi bộ phòng CT HSSV và Ban QL KTX
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng
Ông Trần Hải Hưng
BCH Đoàn trường;  Bí thư các liên chi đoàn trực thuộc; mời trợ lý thanh niên.
Từ 9h00’ – P.105, Nhà TV
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 22/4
Hiến máu tình nguyện
Ông Lê Đình Cường
BCH Hội sinh viên , các tình nguyện viên, CLB máu sống
Từ 7h 00” – Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 23/4
Tổ chức tư vấn Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ 2 hệ Cao đẳng
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số: 73/TB-CĐSP ngày 17/4/2017
Từ 7h30 – Hội trường CS1
Từ 14h00 – Hội trường CS2
                               
Lưu ý:                    - Các viên chức xem danh sách nâng lương đợt 1 năm 2017 tại Website trường;
                                - Từ Thứ 2 ngày 17/4/2017 Nhà trường chuyển sang giờ làm việc mùa hè theo Thông báo 65/TB-CĐSP ngày 10/4/2017;
- Các khoa, bộ môn tổ hợp đề, cùng biên bản nạp đề nạp về lãnh đạo trường qua phòng Khảo thí (K56 Trung cấp chậm nhất 17/4/2017; K36,37 Cao đẳng chậm  nhất là 25/4/2017)
                                - Các khoa, bộ môn nạp biên bản điều kiện dự thi, bảng điểm điều kiện về phòng Khảo thí (K56 Trung cấp chậm nhất 17/4/2017; K36,37 Cao đẳng chậm  nhất là 28/4/2017).
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.