< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 32 (từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017) có bổ sung

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                       Tuần 32 - Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTH, Tự nhiên (theo danh sách lớp 3)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Thứ  3
Ngày 21/3
Kiểm tra thực tập Sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày -Tại TP Vinh
UBKT Đảng ủy làm việc với lãnh đạo khoa GDTH
Ông Trần Anh Tư
UBKT Đảng ủy; Ban chi ủy chi bộ GDTH-CS2, BCN khoa GDTH
Từ 7h30’ - Tại P. trực BGH CS2
Thứ  4
Ngày 22/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTC- Nhạc –Họa (theo danh sách lớp 2)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Kiểm tra thực tập Sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày -Tại TP Vinh
Thứ  5
Ngày 23/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTC- Nhạc –Họa (theo danh sách lớp 2)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Họp đoàn kiểm tra ĐBCLGD 2016-2017
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết 74/QĐ-CĐSP ngày 28/02/2017
Từ 8h00’-Tại phòng họp 1
Giao ban an ninh khu vực
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị; trợ lý tổ chức các khoa
Từ 14h00’ - P.105 Nhà TV
Hội thi “ Hát ru” HSSV năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; toàn thể CBGV và HSSV khoa GDMN
Từ 19h- Tại Hội trường CS1
Thứ  6
Ngày 24/3
Họp Hội đông xét đánh giá KQRL cho HSSV năm thứ nhất       Ông Trần Anh Tư      Theo Quyết định        Từ 8h00' - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN,
KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 25/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa Xã hội, Tự nhiên, Bộ môn TLGD (theo danh sách lớp 1)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa Giáo dục Mầm non (danh sách lớp 4)
Từ 14h- Tầng 2 nhà B
Lễ bế giảng cho các lớp CBQL khóa XII ( đợt 2)
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH, Trung tâm ĐT-BD, phòng HC-QT
Từ 8h30-Tại TT GDTX  Tân Kỳ
Chủ nhật
Ngày 26/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:   - Kiểm tra thực tập Sư phạm
-  Tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
-  Tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3
-   Giao ban An ninh    
                                               
               
                
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.