< Trở về giao diện Mobile

Lịch tuần 32 (từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017) có bổ sung

                   UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                       Tuần 32 - Từ ngày 20 tháng 3 năm 2017 đến ngày 26 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTH, Tự nhiên (theo danh sách lớp 3)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Thứ  3
Ngày 21/3
Kiểm tra thực tập Sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày -Tại TP Vinh
UBKT Đảng ủy làm việc với lãnh đạo khoa GDTH
Ông Trần Anh Tư
UBKT Đảng ủy; Ban chi ủy chi bộ GDTH-CS2, BCN khoa GDTH
Từ 7h30’ - Tại P. trực BGH CS2
Thứ  4
Ngày 22/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTC- Nhạc –Họa (theo danh sách lớp 2)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Kiểm tra thực tập Sư phạm tại TP Vinh
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày -Tại TP Vinh
Thứ  5
Ngày 23/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa GDTC- Nhạc –Họa (theo danh sách lớp 2)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Họp đoàn kiểm tra ĐBCLGD 2016-2017
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết 74/QĐ-CĐSP ngày 28/02/2017
Từ 8h00’-Tại phòng họp 1
Giao ban an ninh khu vực
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị; trợ lý tổ chức các khoa
Từ 14h00’ - P.105 Nhà TV
Hội thi “ Hát ru” HSSV năm thứ nhất khoa Giáo dục Mầm non
Bà Nguyễn T Quý Hoa
Khách mời; toàn thể CBGV và HSSV khoa GDMN
Từ 19h- Tại Hội trường CS1
Thứ  6
Ngày 24/3
Họp Hội đông xét đánh giá KQRL cho HSSV năm thứ nhất       Ông Trần Anh Tư      Theo Quyết định        Từ 8h00' - Phòng họp 1
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Trần Anh Tuấn
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN,
KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV
Từ 14h00’- Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 25/3
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa Xã hội, Tự nhiên, Bộ môn TLGD (theo danh sách lớp 1)
Từ 7h30’- Tầng 2 nhà B
Chuyên đề tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
Bà Nguyễn Thị Quang
Giáo viên khoa Giáo dục Mầm non (danh sách lớp 4)
Từ 14h- Tầng 2 nhà B
Lễ bế giảng cho các lớp CBQL khóa XII ( đợt 2)
Ông Trần Anh Tuấn
Đại diện BGH, Trung tâm ĐT-BD, phòng HC-QT
Từ 8h30-Tại TT GDTX  Tân Kỳ
Chủ nhật
Ngày 26/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:   - Kiểm tra thực tập Sư phạm
-  Tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT
-  Tổ chức các hoạt động chào mừng 86 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3
-   Giao ban An ninh    
                                               
               
                
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.