< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018 -2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), Hiệu trưởng nhà trường thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 đến các cá nhân và các tổ chức cụ thể như sau:

Thông báo về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 21

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2017-2018 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An công bố kết quả nghiên cứu, về các lĩnh vực khoa học công nghệ. Phòng Đào tạo – NCKH, Trường CĐSP Nghệ An thông báo về việc tiếp tục nhận bài thông báo khoa học số 21 với nội dung cụ thể sau: 1. Thời gian phát hành Dự kiến phát hành ngày 30/04/2018 2. Thời gian nhận bài Phòng ĐT-NCKH hiện nay đã nhận được một số bài viết và vẫn tiếp tục nhận bài viết cho đến hết ngày 15/4/2018

Khoa THCS tập huấn chuyên đề Tổ chức dạy học theo tiến trình hoạt động của học sinh

Hưởng ứng tháng Rèn luyện NVSP do Nhà trường phát động, để trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức cho sinh viên K37 chuẩn bị đi thực tập, sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại phòng 311- nhà D, Khoa Trung học cơ sở đã tổ chức tập huấn chuyên đề: Tổ chức đổi mới dạy học theo tiến trình hoạt động của học sinh. Tham dự buổi tập huấn có các giảng viên trong khoa và sinh viên các ban đào tạo thuộc Khoa Trung học cơ sở. Tại buổi tập huấn, giảng viên các chuyên ngành, sinh viên năm thứ 3 và cô Đoàn Thị Kim Nhung đã cùng nhau tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề tổ chức dạy học theo tiến trình hoạt động của học sinh.

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay"

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của BCH Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển