< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay"

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của BCH Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay”.

Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Trường CĐSP Nghệ An thông báo Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018 như sau:

Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề : “Phát triển chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng chương trình, SGK mới”

Để chuẩn bị đón đầu đào tạo GV dạy học đáp ứng chương trình GDPT mới, trong 3 năm gần đây khoa GDTH tổ chức chuỗi các hội thảo khoa học nhằm giúp GV có điều kiện , cơ hội chia sẻ những hiểu biết của mình để phục vụ giảng dạy, phục vụ nghiên cứu khoa học đặc biệt để có tầm nhìn xa và sâu, rộng cho nhiệm vụ đào tạo của mỗi GV trong thời gian tới.

Nghệ An: Tôn vinh 12 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ

Hội nghị cộng tác viên KH&CN là hoạt động thường niên được Sở KH&CN tổ chức nhằm tri ân những cộng tác viên có đóng góp cho truyền thông KH&CN thời gian qua, cũng như thảo luận những giải pháp, phương hướng góp phần nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các kênh truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về KH&CN.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển