< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nhằm tạo diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý và những người quan tâm trao đổi, chia sẻ về thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay, Sở GD&ĐT Nghệ An và Trường CĐSP Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”. Chúng tôi xin trân trọng thông báo một số nội dung cụ thể của hội thảo như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Hội thảo cần tập trung nâng cao hiệu quả chuyên môn, thể hiện vai trò chỉ đạo, điều hành của Sở GD&ĐT Nghệ An cũng như vai trò tiên phong Trường CĐSP Nghệ An trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung hội thảo
2.1. Trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung, đổi mới các chương trình đào tạo, các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới.
2.2. Trao đổi, đề xuất nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các trường Cao đẳng Sư phạm, giáo viên các cấp Tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: 01 ngày, Thứ 7, ngày 09 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo
Bài viết cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 8 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Giãn dòng 1,3. Bố cục bài viết theo mẫu gửi kèm.
5. Công bố khoa học các bài viết được tuyển chọn
- Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn in trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
- Tác giả các bài viết được tuyển chọn có thể đăng ký tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo bằng các hình thức Thuyết trình (oral) hoặc Trưng bày dạng giấy A0 (poster).
6. Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ
Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 15/10/2019. Tham khảo thêm thông tin trên website http://cdspna.edu.vn.
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email trước ngày 30/10/2019 (với đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm); địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 05/11/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ Ban thư ký Hội thảo, Phòng ĐT-NCKH, Trường CĐSP Nghệ An (qua TS. Đàm Thị Ngọc Ngà 0912297773 hoặc ThS. Trần Hải Hưng 0903 293 995).
Trân trọng thông báo!
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển