< Trở về giao diện Mobile

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh làm việc với BCH Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An

Sáng ngày 30/10/2017, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh do đồng chí Nguyễn Trung Châu -Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy Trường CĐSP Nghệ An về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đảng.
 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo những vấn đề trọng tâm, nổi bật trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng ở Trường CĐSP Nghệ An. Đảng ủy nhà trường đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời quan tâm công tác tuyên truyền, lồng ghép vào các nội dung sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy nhà trường thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng việc ban hành Nghị quyết của cấp ủy, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Châu đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy nhà trường trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị Đảng ủy nhà trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thường xuyên cập nhật thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên và HSSV, chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng xây dựng và nhân rộng các nhân tố điển hình thực hiện có hiệu quả, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bài: Thương Hiền
Xem tin theo ngày: